Vai vēlies kopā ar mums aizsniegt aizvien vairāk un vairāk cilvēkus ar Labo Vēsti,
lai ikviens uzzinātu un iepazītu tuvāk Dievu?
Vai tava sirds, tāpat kā mūsējā, deg par Dieva Mīlestības atklāšanu pasaulei?
Vai arī tu saskati šo avīzi kā lielisku veidu citu uzrunāšanai?
Ar kopīgiem spēkiem mēs spēsim nest gaismu visdziļākajā tumsā!
Aicinām atbalstīt veicot labprātīgo ziedojumu evaņģelizācijai caur LAMB izdevumu “Bākuguns”!

  • REKVIZĪTI
  • LAMB Cēsu draudze
  • Vaļņu iela 12a, Cēsis, LV-4101
  • Reģ.Nr. 90000298225
  • Banka: Swedbank
  • BIC./S.W.I.F.T.: HABALV22
  • Konts: LV39HABA0551030384177
  • Maksājuma mērķis: ziedojums avīzei

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM