Kam kalpo tu?

Dievs atvēra man acis un palīdzēja pieņemt faktu, ka es domāju par problēmu kopš brīža, kad pamostos no rīta, līdz brīdim, kad liekos gulēt. Un pat naktī pamostoties tā ir mana pirmā doma. Lai gan es stāvēju pretī, tomēr vairāk domāju par problēmām, nekā par Bībeles apsolījumiem, kuros stāvēju.

Labi padomi, satiekot bēgļus

Iesākumā es domāju, ka palīdzēšu viņiem, taču pēc kāda laika sapratu, ka tas nebija par MANI, kas palīdz VIŅIEM, bet gan par draudzības, mīlestības un rūpju piedāvāšanu, kā arī cenšanos rast kopīgu ceļu.

Tāšu draudzes locekļu liecības par Dieva klātbūtni, palīdzību, pamācībām

Tieši tā tas arī ir - neizsakāma pateicība, ka no pašām pirmām bērnu dienām man ir mācīta dievbijība. Dievs ar mani ir bijis vienmēr. Viņš mani ir auklējis, piedevis, atjaunojis un devis spēku jebkurā mirklī, stundā vai ilgākā laika sprīdī. Arī pēc vairākiem gadiem, kad biju Viņu aizmirsusi. Jēzus Kristus ir vienmēr mani sargājis - lai Slava un Gods vienmēr Viņam vienīgam.

Kas tu esi? Kam gribi līdzināties?

Bet Dievs arī devis mums brīvu izvēli, kam līdzināties... Vai mēs cenšamies pēc līdzības, kurā esam radīti? Vai arī līdzināmies tiem, kuri netic Dievam? Tik kārdinoši ir pasaules labumi, pasaulīgi tikumi. Jo tā ir vieglāk dzīvot – peldēt pa straumi dzīves laivā ar nosaukumu „VISI DARA TĀ”.
yellow flower with green leaves

 Par pateicību …

Ceļā atpakaļ pie reiz pazaudētā svētuma, ceļā pie Dieva žēlastības ir meklējama dziedināšana mūsu sirdīm, patiesa ticība un neviltota pateicība. Ceļā, kura galā, lai Dievs mūs svētī, mēs visi saņemtu Dieva uzslavu. Visi. Nevis viens no desmit.

Noķer Svētā Gara vēju

Vasarsvētku rītā Jeruzalemē mācekļi atradās aiz slēgtām durvīm, būdami pārņemti paši ar sevi un viens ar otru. Viņi prātoja par savām pieredzēm un neveiksmēm. Es varu iztēloties, ka viņi runāja par Jēzus augšāmcelšanos un par to, ko Viņš bija domājis, sakot, lai tie gaida Jeruzalemē tikmēr, kamēr saņems spēku no augšienes. Viņi ir gaidījuši jau desmit dienu, un neviens no viņiem nezina, cik ilgi viņiem vēl būs jāgaida. Nu jau ir pienākusi Vasarsvētku diena, ebreju Pashā svinību beigas un Dieva likuma – desmit baušļu – svinības.

Gara dāvana- garu pazīšana/atšķiršana

Gara dāvanas ir dotas draudzei KOPĪGAM labumam, tas ir priekšnoteikums, lai dāvanas tiktu lietotas rakstos norādītos veidos. Nevis sevis celšanai, nevis lai kaut ko parādītu, bet Dievs ir piešķīris, lai būtu labums draudzei un kopienai. 

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM