Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Top View of a Road in the Forest

Svētīts, lai būtu par svētību!

Šajā rudens laikā tā vien gribas domāt par svētībām, ko Dievs mums dod. Agrīnajā metodistu garīgajā mēnešrakstā atradu kādu labu rakstu, kas der arī šodien mums ar nosaukumu “Svētīt, lai būtu par svētību!” Šīs pārliecības izaicinās tevi kā kristieti, nesēdēt ērti savā komforta zonā, bet no sirds pārliecināties par to vai tu tiešām esi par svētību cilvēkiem sev apkārt!
Top View of a Road in the Forest

Gitai Mednei skaistā 80. jubileja!

Šā gada 1.oktobrī LAMB Rīgas 1.draudzē svinējām mācītājas un ex.superintendentes Gitas Mednes 80.jubileju. Dievkalpojumu vadīja patreizējā mācītāja Anna Dobele, bet Mednes kundzei bija gods sludināt. Raksturīgi šai svētku reizei mācītāja dalījās ar savu personīgo ticības liecību, uzsvaru liekot uz savu atgriešanos mājās Latvijā no ASV kopā ar savu vīru. Šajā Dieva Vārdā bija sadzirdama uzticība, paļāvība un neatlaidīga mīlestība uz Dievu un Viņa aicinājumu.
Top View of a Road in the Forest

Pieejams putekļiem?

Dieva Vārds man palīdzēja saskatīt cik patiesībā niecīga bez Jēzus kļūstu, dāvādams šādu atziņu: "Es esmu NEKAS un Dievs ir VISS, bet kopā ar Dievu es vairs neesmu nekas, bet KAUT KAS kurā mīt VISS!" Un ar Jēzu ir pietiekami!
Top View of a Road in the Forest

Pārdomas par Pāvila vēstuli galatiešiem

Ko man nozīmē būt brīvam, bet nedoties miesas tieksmēm un dzīvot Garā? Būt brīvam man nozīmē, ka es varu ēst, dzert un valkāt to, ko es vēlos, bet ievērojot mēru un nedodot citiem krist kārdinājumā. Piemēram, nedzert alus kausu tāda cilvēka klātbūtnē, kurš cenšas atbrīvoties no smagas alkohola atkarības. Arī atklāti izteikt savas domas un šaubīties.
Top View of a Road in the Forest

Vai tu māki runāt?

Mēs mākam pļāpāt, čatot, klačoties, gvelzt niekus, bet nemākam runāt...Mēs klausāmies, bet nedzirdam. Mēs izšaujam vārdus, kā bultas. Un nepatiesi, ļauni vārdi ieurbjas otrā un sāp ilgi, jo ilgi..Bet vārdi spēj arī dziedināt un būt brīnišķīgas zāles (vai vismaz plāksteris uz ievainojuma).

Evaņģelizācija Vērgalē

Tāšu draudze jau vairākus gadus savas mācītājas Guntas Grīnas - Sologubas vadībā lūdz par misiju, misionāriem un dažādām valstīm. Līdz vienā brīdī visi sirdī satvēra, ka tu vari būt misijā un doties kalpošanā tepat Latvijā.