Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

dirt road, forest, spring

Trīskāršais Svētā Gara noslēpums

1930.gadu sākumā Kristīgajā Aizstāvī parādījās James McConkey grāmatas “Trīskāršais Svētā Gara noslēpums” citāti. Lasot šo vielu, nav brīnums kādēļ Kristīgā Aizstāvja redakcija četru gadu garumā, katrā avīzē ievietoja rakstus no šīs grāmatas. McConkey bija tā laika autors, kura rakstīšanas dāvanu citi vērtēja kā retu, brīnumaini izpalīdzīgu savā stilā un kā dargumu katra Kristieša dzīvei. Šī grāmata ir vēl šodien daudzu rakstnieku, tostarp teologu, vidū atzīta kā viena no izcilākajām par Svēto Garu. James McConkey dzimis 1858.gadā Amerikā, Pensilvānijā, pabeidza Prinstonas koledžu (tagad Universitāti), kurā bija savas klases prezidents. Studēja likumu jurisprudencē un, kļūstot par kristieti agrīnajos divdesmitajos gados, pievērsās grāmatu rakstīšanai. Sākumā rakstīja gan tikai slejas vietējās draudzes mēnešrakstos, bet tā kā bija pieprasījums, tad sāka apkopot rakstus un izdeva grāmatas. James McConkey tiek dēvēts kā - Rakstnieks, kas nodevies Garīgumam!
dirt road, forest, spring

VAI TEV VAR UZTICĒTIES?

Un tad Dievs teica – pietiek! Lai kuru vietu es turpmāk Bībelē lasīju, visur acis atrada Dieva Vārdus par draudzi...Arī Dieva Vārdi no Vēstules Ebrejiem 10. nodaļas šoreiz uzrunāja citādi : „Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.”
dirt road, forest, spring

Pārdomas par Marka evaņģēlija 13.nodaļu

šī nodaļa ir Jēzus vēstījums par pēdējiem laikiem un zīmēm, kas tos pavada. Atšķirībā no, piemēram Kalna sprediķa (Mt.6) šie Jēzus vārdi nenāk kā tieša pamācība no Dieva, bet gan kā atbilde uz mācekļu zinātkārajiem jautājumiem: Kad tas viss (beigu laiks) notiks? Kādas būs zīmes no Dieva, lai mēs (mācekļi) varētu saprast, ka tas laiks ir pienācis? (no Mk.13:4)

Vīru koris “Faithful Men” jau atkal Latvijā

Diriģents Wesley liecināja, ka jau labu laiku viņi nemācās dziedāt latviešu valodā, bet katrs mēģinājums ir patiešām dzīvs slavēšanas un pielūgsmes laiks! Taču viņu kalpošanas darba lauks ir plašāks. Ja koncerti ir vakaros, tad pa dienu viņi nesīs Dieva mīlestības vēsti slimnīcās, pansionātos, cietumos, sociālo aprūpju centros un citviet visā Latvijā, kopīgi sadarbojoties ar vietējām Metodistu draudzēm.
dirt road, forest, spring

Liecība no vēstures… Jēzus mūsu Labais Ārsts

Šī ir liecība no tālā 1934.gada, tomēr vēl šodien vajadzīga mūsu Latvijas tautai. Iešana pie vārdotājiem un pūšļotājiem nesīs redzamus, tev vēlamus rezultātus, bet par sekām neviens nebrīdina…. Cena, kas jāmaksā par to, nekad nav vienkāršas un par to neviens vārdotājs nebrīdina…. IR TIKAI VIENS ĀRSTS, KURŠ DZIEDINA MĪLESTĪBĀ!!! “Pieaicinātais ārsts neticēja vairs ka tapšu vesels. Tā ir liela Dieva žēlastība un neizsakāmi brīnišķīgs spēks, kas apžēlo grēcinieku tādu, kāds biju es.”
dirt road, forest, spring

Dieva radītā brīnumiņa lapas puse!

Hei mazais Dieva brīnumiņ! Kā tev iet? Vai esi pamanījis, ka laukā ir gaišāki vakari un rīti, ka putni dzied skaļāk kā ziemā? Vai esi pamanījis, ka saulīte silda biežāk kā ziemā! Laukā patiesi tuvojas pavasaris un tas nozīmē, ka tuvojas arī kādi īpaši svētki- Lieldienas! Šoreiz par to, kas tad ir šie svētki- un tas nebūs par zaķiem un olām!
open field covered with snow

Dievišķas neiespējamības

Vai zināji, ka Dievs sūtot Savu Dēlu Jēzu Kristu - mums uzdāvināja kaut ko tik brīnišķīgu, kas slēpjas Viņa nespēkā?! Liekas pilnīgs absurds, ne? Dievs taču var visu. Bet izlasot šo rakstu “Dievišķas neiespējamības”, kuru atrodam 1936.gada Kristīgā Aizstāvī Nr.3, mēs tiekam gan iedrošināti, gan apdāvināti ar dziļām atklāsmēm par Dieva neizmērojamo mīlestību uz mums. Lai Jēzus Kristus dzimšanas svētki un Jaunais 2024. Dieva žēlastības gads ved mūs visus dziļākā izpratnē un ļauj piedzīvot arvien spēcīgāk to - kas Dievam NAV IESPĒJAMS mūsu dzīvē!
open field covered with snow

Dieva atbilde sapnī

Dieva atbilde sapnī - “ naktī es redzu sapni – es sēju sēklas, aplaistu, apmēsloju un, lūk, parādās zaļš asniņš. Tas nedaudz paaugās, un pēkšņi es redzu trīslitru burku ar gurķiem, kas gatavi jau lietošanai…tikai pēc ilga laika sapratu, ko Dievs atbildēja uz manu kurnēšanu.