Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Vēstures sleja

Vēstures slejā atradīsiet rakstus no vēsturiskiem pirmskara Latvijas Metodistu avīžu rakstiem. Senākie ir rakstīti vecajā latviešu drukā un tādēļ šie tulkojumi, var skanēt nedaudz savādi jūsu ausīm, bet ticam, ka saglabājot šo autentiskumu mēs piedāvājam jums iespēju lasīt tā laikā dedzīgo un garīgi spēcīgo uzrunas veidu.

dirt road, forest, spring

Trīskāršais Svētā Gara noslēpums

1930.gadu sākumā Kristīgajā Aizstāvī parādījās James McConkey grāmatas “Trīskāršais Svētā Gara noslēpums” citāti. Lasot šo vielu, nav brīnums kādēļ Kristīgā Aizstāvja redakcija četru gadu garumā, katrā avīzē ievietoja rakstus no šīs grāmatas. McConkey bija tā laika autors, kura rakstīšanas dāvanu citi vērtēja kā retu, brīnumaini izpalīdzīgu savā stilā un kā dargumu katra Kristieša dzīvei. Šī grāmata ir vēl šodien daudzu rakstnieku, tostarp teologu, vidū atzīta kā viena no izcilākajām par Svēto Garu. James McConkey dzimis 1858.gadā Amerikā, Pensilvānijā, pabeidza Prinstonas koledžu (tagad Universitāti), kurā bija savas klases prezidents. Studēja likumu jurisprudencē un, kļūstot par kristieti agrīnajos divdesmitajos gados, pievērsās grāmatu rakstīšanai. Sākumā rakstīja gan tikai slejas vietējās draudzes mēnešrakstos, bet tā kā bija pieprasījums, tad sāka apkopot rakstus un izdeva grāmatas. James McConkey tiek dēvēts kā - Rakstnieks, kas nodevies Garīgumam!
open field covered with snow

Dievišķas neiespējamības

Vai zināji, ka Dievs sūtot Savu Dēlu Jēzu Kristu - mums uzdāvināja kaut ko tik brīnišķīgu, kas slēpjas Viņa nespēkā?! Liekas pilnīgs absurds, ne? Dievs taču var visu. Bet izlasot šo rakstu “Dievišķas neiespējamības”, kuru atrodam 1936.gada Kristīgā Aizstāvī Nr.3, mēs tiekam gan iedrošināti, gan apdāvināti ar dziļām atklāsmēm par Dieva neizmērojamo mīlestību uz mums. Lai Jēzus Kristus dzimšanas svētki un Jaunais 2024. Dieva žēlastības gads ved mūs visus dziļākā izpratnē un ļauj piedzīvot arvien spēcīgāk to - kas Dievam NAV IESPĒJAMS mūsu dzīvē!
Top View of a Road in the Forest

Svētīts, lai būtu par svētību!

Šajā rudens laikā tā vien gribas domāt par svētībām, ko Dievs mums dod. Agrīnajā metodistu garīgajā mēnešrakstā atradu kādu labu rakstu, kas der arī šodien mums ar nosaukumu “Svētīt, lai būtu par svētību!” Šīs pārliecības izaicinās tevi kā kristieti, nesēdēt ērti savā komforta zonā, bet no sirds pārliecināties par to vai tu tiešām esi par svētību cilvēkiem sev apkārt!

Par LŪGŠANU

Lai nu šīs zivis visu savu dzīves laiku dzīvo sālīgā ūdenī, viņa pate nekad netop sālīga, tādēļ ka tā dzīva. Lūgšanās cilvēks dzīvo no grēka aptraipītā pasaules jūrā, bet paliek tīrs no viņa sālīguma, jo caur lūgšanu tas dzīvo dzīvības avota ūdenī.

Vēstures sleja

Nepieciešama stingra uzmanība uz acīm, ausīm – jā un uz visām ārējām jūtām, citādi tie katrā ziņa būs pavedēji uz grēku. Tuvojas briesmas – tūliņ vērs savas domas uz citu pusi. Pietiek tik lai dotu tām drusku brīvības un neizbēgami iekritīsi, kur neder. Redzi, kur rodas atbildība! Griba pārvalda domāšanu, un tādēļ no manis atkarājas, domāt to, vai citu un tādā kārtā iespaidot savas jūtas. Tā tad es esmu atbildīgs par tām.