Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Vēstures sleja

Vēstures slejā atradīsiet rakstus no vēsturiskiem pirmskara Latvijas Metodistu avīžu rakstiem. Senākie ir rakstīti vecajā latviešu drukā un tādēļ šie tulkojumi, var skanēt nedaudz savādi jūsu ausīm, bet ticam, ka saglabājot šo autentiskumu mēs piedāvājam jums iespēju lasīt tā laikā dedzīgo un garīgi spēcīgo uzrunas veidu.

Vēstures sleja

Nepieciešama stingra uzmanība uz acīm, ausīm – jā un uz visām ārējām jūtām, citādi tie katrā ziņa būs pavedēji uz grēku. Tuvojas briesmas – tūliņ vērs savas domas uz citu pusi. Pietiek tik lai dotu tām drusku brīvības un neizbēgami iekritīsi, kur neder. Redzi, kur rodas atbildība! Griba pārvalda domāšanu, un tādēļ no manis atkarājas, domāt to, vai citu un tādā kārtā iespaidot savas jūtas. Tā tad es esmu atbildīgs par tām.

Vēstures sleja

Pieaugošs kristīgais pierod arvienu mazāk griezt vērību uz cilvēku domām, vai tas nu būtu viņam par labu vai  otrādi. Viņš saprot, ka tām vērtības maz, - varbūt tik daudz, cik tas attiecas uz viņa paša darbību.

Vēstures sleja

Jaunatgrieztam bieži ir grūti piedot otram. Ja kāds tam darījis pāri, tad tam ir grūti par tādu Dievu lūgt. Bet ja tādām jūtām atļauj izplatīties, sirdī ierodas dusmas un viegli pats var atkrist. Viņš nebija domājis dusmoties, bet ja no skaidras sirds nepiedod tam, kas pēc viņa domām vainīgs, tad dusmu jūtas sagrābj un aptumšo viņa dvēseli tā, ka izspiedīs visu gaišo, dievišķo. 

Vēstures sleja

Vēstures slejā atradīsiet rakstus no vēsturiskiem, pirmskara Latvijas Metodistu avīžu rakstiem. Senākie ir rakstīti vecajā latviešu drukā un tādēļ šie tulkojumi var skanēt nedaudz savādi jūsu ausīm, bet ticam, ka saglabājot šo autentiskumu, mēs piedāvājam jums iespēju lasīt tā laika dedzīgo un garīgi spēcīgo uzrunas veidu. Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par šī raksta autoru doktoru un profesoru Čārlzu G.Finneju - to atradīsiet mūsu avīzes pirmajā izdevumā, jeb mājas lapā www.bakuguns.lv

Vēstures sleja

Es domāju par to, ka arī dievbijīgi ļaudis savās darīšanās bieži vadās no dažāda rakstura pamudināšanām, starp kurām ir arī tīri egoistiskas.  Kopā saņemot, šie iemesli iespaido cilvēku šai vai tai virzienā.  Pieņemsim, mēs lūdzam cilvēkam naudu baznīcas vai lūgšanas nama būvei. Viņš var būt ar mieru dot naudu aiz dažādiem iemesliem.