Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Kristīgās ziņas pasaulē

Dārgais lasītāj! Kristus Draudze mums katram ir jāuztver ne tikai kā sava lokālā draudze, bet kā vispasaules viena Globālā Draudze – Kristus Miesa. Ir būtiski sekot līdzi tam, kas notiek pasaulē, lai spētu pēc Svētajiem Rakstiem izsekot līdzi laika zīmēm, iestāties lūgšanās par brāļiem un māsām Kristū visā pasaulē, novērtēt savu labklājību, kā arī sadzirdēt Svētā Gara balsi kā vēl – tu personīgi vai tava lokālā draudze – var palīdzēt!

Kristīgās ziņas pasaulē

Dārgais lasītāj! Kristus Draudze mums katram ir jāuztver ne tikai kā sava lokālā draudze, bet kā vispasaules viena Globālā Draudze - Kristus Miesa. Ir būtiski sekot līdzi tam, kas notiek pasaulē, lai spētu pēc Svētajiem Rakstiem izsekot līdzi laika zīmēm, iestāties lūgšanās par brāļiem un māsām Kristū visā pasaulē, novērtēt savu labklājību, kā arī sadzirdēt Svētā Gara balsi kā vēl - tu personīgi vai tava lokālā draudze - var palīdzēt!