Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Laura Sudāre

Laura Sudāre

Vai liecības par Dievu var novecot?

„Zinu, ka viss, ko Dievs dara, pastāvēs mūžam, tam nevar ne pielikt, ne atņemt – Dievs tā ir darījis, lai tie bīstas Viņa. Kas ir bijis, jau atkal ir; kas būs, jau ir bijis – un Dievs lūko pēc pagājušā!” Mācītājs 3:14-15

Senioru nometne “Prieks Dievā!”

Nometnes programma tika veidota tā, lai pat mazākā aktivitāte būtu saistīta ar nometnes mērķi- ieraudzīt prieku Dieva dotajās lietās mums apkārt. Pateicoties Dievam, tas pavisam noteikti izdevās caur radošām aktivitātēm, sporta spēlēm, lekcijām, svētbrīžiem, pielūgsmes laikiem, dejām un visbeidzot vienkārši caur kopā būšanu.

tiekoties septembrī..

Draugs, priecīgs vai bēdīgs zini Dievs aicina tevi šodien pieņemt un nostāties uz dzīvības ceļa, kas ir Jēzus Kristus! (Apustuļu darbi 2:28; Jāņa evaņģēlijs 14:6)

Labi padomi, satiekot bēgļus

Iesākumā es domāju, ka palīdzēšu viņiem, taču pēc kāda laika sapratu, ka tas nebija par MANI, kas palīdz VIŅIEM, bet gan par draudzības, mīlestības un rūpju piedāvāšanu, kā arī cenšanos rast kopīgu ceļu.

Tāšu draudzes locekļu liecības par Dieva klātbūtni, palīdzību, pamācībām

Tieši tā tas arī ir - neizsakāma pateicība, ka no pašām pirmām bērnu dienām man ir mācīta dievbijība. Dievs ar mani ir bijis vienmēr. Viņš mani ir auklējis, piedevis, atjaunojis un devis spēku jebkurā mirklī, stundā vai ilgākā laika sprīdī. Arī pēc vairākiem gadiem, kad biju Viņu aizmirsusi. Jēzus Kristus ir vienmēr mani sargājis - lai Slava un Gods vienmēr Viņam vienīgam.

 Par pateicību …

yellow flower with green leaves
Ceļā atpakaļ pie reiz pazaudētā svētuma, ceļā pie Dieva žēlastības ir meklējama dziedināšana mūsu sirdīm, patiesa ticība un neviltota pateicība. Ceļā, kura galā, lai Dievs mūs svētī, mēs visi saņemtu Dieva uzslavu. Visi. Nevis viens no desmit.

Jēzus Kristus – mans brālis!

Es gribētu teikt ka vienmēr paklausu Dievam, bet tad es melotu. Ko nozīmē būt daļai no Dieva ģimenes? Vai atrašanos tajā jānopelna ar ieklausīšanos Svētajā Garā un paklausību Dievam? Varbūt Dievs pieņem tikai izredzētos Savā Saimē, tā teikt vietu skaits ierobežots..