Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Kristīne Rozefelde

Kristīne Rozefelde

Trīskāršais Svētā Gara noslēpums

dirt road, forest, spring
1930.gadu sākumā Kristīgajā Aizstāvī parādījās James McConkey grāmatas “Trīskāršais Svētā Gara noslēpums” citāti. Lasot šo vielu, nav brīnums kādēļ Kristīgā Aizstāvja redakcija četru gadu garumā, katrā avīzē ievietoja rakstus no šīs grāmatas. McConkey bija tā laika autors, kura rakstīšanas dāvanu citi vērtēja kā retu, brīnumaini izpalīdzīgu savā stilā un kā dargumu katra Kristieša dzīvei. Šī grāmata ir vēl šodien daudzu rakstnieku, tostarp teologu, vidū atzīta kā viena no izcilākajām par Svēto Garu. James McConkey dzimis 1858.gadā Amerikā, Pensilvānijā, pabeidza Prinstonas koledžu (tagad Universitāti), kurā bija savas klases prezidents. Studēja likumu jurisprudencē un, kļūstot par kristieti agrīnajos divdesmitajos gados, pievērsās grāmatu rakstīšanai. Sākumā rakstīja gan tikai slejas vietējās draudzes mēnešrakstos, bet tā kā bija pieprasījums, tad sāka apkopot rakstus un izdeva grāmatas. James McConkey tiek dēvēts kā - Rakstnieks, kas nodevies Garīgumam!

Vīru koris “Faithful Men” jau atkal Latvijā

Diriģents Wesley liecināja, ka jau labu laiku viņi nemācās dziedāt latviešu valodā, bet katrs mēģinājums ir patiešām dzīvs slavēšanas un pielūgsmes laiks! Taču viņu kalpošanas darba lauks ir plašāks. Ja koncerti ir vakaros, tad pa dienu viņi nesīs Dieva mīlestības vēsti slimnīcās, pansionātos, cietumos, sociālo aprūpju centros un citviet visā Latvijā, kopīgi sadarbojoties ar vietējām Metodistu draudzēm.

Liecība no vēstures… Jēzus mūsu Labais Ārsts

dirt road, forest, spring
Šī ir liecība no tālā 1934.gada, tomēr vēl šodien vajadzīga mūsu Latvijas tautai. Iešana pie vārdotājiem un pūšļotājiem nesīs redzamus, tev vēlamus rezultātus, bet par sekām neviens nebrīdina…. Cena, kas jāmaksā par to, nekad nav vienkāršas un par to neviens vārdotājs nebrīdina…. IR TIKAI VIENS ĀRSTS, KURŠ DZIEDINA MĪLESTĪBĀ!!! “Pieaicinātais ārsts neticēja vairs ka tapšu vesels. Tā ir liela Dieva žēlastība un neizsakāmi brīnišķīgs spēks, kas apžēlo grēcinieku tādu, kāds biju es.”

Dievišķas neiespējamības

open field covered with snow
Vai zināji, ka Dievs sūtot Savu Dēlu Jēzu Kristu - mums uzdāvināja kaut ko tik brīnišķīgu, kas slēpjas Viņa nespēkā?! Liekas pilnīgs absurds, ne? Dievs taču var visu. Bet izlasot šo rakstu “Dievišķas neiespējamības”, kuru atrodam 1936.gada Kristīgā Aizstāvī Nr.3, mēs tiekam gan iedrošināti, gan apdāvināti ar dziļām atklāsmēm par Dieva neizmērojamo mīlestību uz mums. Lai Jēzus Kristus dzimšanas svētki un Jaunais 2024. Dieva žēlastības gads ved mūs visus dziļākā izpratnē un ļauj piedzīvot arvien spēcīgāk to - kas Dievam NAV IESPĒJAMS mūsu dzīvē!

Svētīts, lai būtu par svētību!

Top View of a Road in the Forest
Šajā rudens laikā tā vien gribas domāt par svētībām, ko Dievs mums dod. Agrīnajā metodistu garīgajā mēnešrakstā atradu kādu labu rakstu, kas der arī šodien mums ar nosaukumu “Svētīt, lai būtu par svētību!” Šīs pārliecības izaicinās tevi kā kristieti, nesēdēt ērti savā komforta zonā, bet no sirds pārliecināties par to vai tu tiešām esi par svētību cilvēkiem sev apkārt!

Gitai Mednei skaistā 80. jubileja!

Top View of a Road in the Forest
Šā gada 1.oktobrī LAMB Rīgas 1.draudzē svinējām mācītājas un ex.superintendentes Gitas Mednes 80.jubileju. Dievkalpojumu vadīja patreizējā mācītāja Anna Dobele, bet Mednes kundzei bija gods sludināt. Raksturīgi šai svētku reizei mācītāja dalījās ar savu personīgo ticības liecību, uzsvaru liekot uz savu atgriešanos mājās Latvijā no ASV kopā ar savu vīru. Šajā Dieva Vārdā bija sadzirdama uzticība, paļāvība un neatlaidīga mīlestība uz Dievu un Viņa aicinājumu.

Evaņģelizācija Vērgalē

Tāšu draudze jau vairākus gadus savas mācītājas Guntas Grīnas - Sologubas vadībā lūdz par misiju, misionāriem un dažādām valstīm. Līdz vienā brīdī visi sirdī satvēra, ka tu vari būt misijā un doties kalpošanā tepat Latvijā.

Par LŪGŠANU

Lai nu šīs zivis visu savu dzīves laiku dzīvo sālīgā ūdenī, viņa pate nekad netop sālīga, tādēļ ka tā dzīva. Lūgšanās cilvēks dzīvo no grēka aptraipītā pasaules jūrā, bet paliek tīrs no viņa sālīguma, jo caur lūgšanu tas dzīvo dzīvības avota ūdenī.