Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Kristīne Rozefelde

Kristīne Rozefelde

Svētīts, lai būtu par svētību!

Top View of a Road in the Forest
Šajā rudens laikā tā vien gribas domāt par svētībām, ko Dievs mums dod. Agrīnajā metodistu garīgajā mēnešrakstā atradu kādu labu rakstu, kas der arī šodien mums ar nosaukumu “Svētīt, lai būtu par svētību!” Šīs pārliecības izaicinās tevi kā kristieti, nesēdēt ērti savā komforta zonā, bet no sirds pārliecināties par to vai tu tiešām esi par svētību cilvēkiem sev apkārt!

Gitai Mednei skaistā 80. jubileja!

Top View of a Road in the Forest
Šā gada 1.oktobrī LAMB Rīgas 1.draudzē svinējām mācītājas un ex.superintendentes Gitas Mednes 80.jubileju. Dievkalpojumu vadīja patreizējā mācītāja Anna Dobele, bet Mednes kundzei bija gods sludināt. Raksturīgi šai svētku reizei mācītāja dalījās ar savu personīgo ticības liecību, uzsvaru liekot uz savu atgriešanos mājās Latvijā no ASV kopā ar savu vīru. Šajā Dieva Vārdā bija sadzirdama uzticība, paļāvība un neatlaidīga mīlestība uz Dievu un Viņa aicinājumu.

Evaņģelizācija Vērgalē

Tāšu draudze jau vairākus gadus savas mācītājas Guntas Grīnas - Sologubas vadībā lūdz par misiju, misionāriem un dažādām valstīm. Līdz vienā brīdī visi sirdī satvēra, ka tu vari būt misijā un doties kalpošanā tepat Latvijā.

Par LŪGŠANU

Lai nu šīs zivis visu savu dzīves laiku dzīvo sālīgā ūdenī, viņa pate nekad netop sālīga, tādēļ ka tā dzīva. Lūgšanās cilvēks dzīvo no grēka aptraipītā pasaules jūrā, bet paliek tīrs no viņa sālīguma, jo caur lūgšanu tas dzīvo dzīvības avota ūdenī.

Noķer Svētā Gara vēju

Vasarsvētku rītā Jeruzalemē mācekļi atradās aiz slēgtām durvīm, būdami pārņemti paši ar sevi un viens ar otru. Viņi prātoja par savām pieredzēm un neveiksmēm. Es varu iztēloties, ka viņi runāja par Jēzus augšāmcelšanos un par to, ko Viņš bija domājis, sakot, lai tie gaida Jeruzalemē tikmēr, kamēr saņems spēku no augšienes. Viņi ir gaidījuši jau desmit dienu, un neviens no viņiem nezina, cik ilgi viņiem vēl būs jāgaida. Nu jau ir pienākusi Vasarsvētku diena, ebreju Pashā svinību beigas un Dieva likuma – desmit baušļu – svinības.

Vēstures sleja

Nepieciešama stingra uzmanība uz acīm, ausīm – jā un uz visām ārējām jūtām, citādi tie katrā ziņa būs pavedēji uz grēku. Tuvojas briesmas – tūliņ vērs savas domas uz citu pusi. Pietiek tik lai dotu tām drusku brīvības un neizbēgami iekritīsi, kur neder. Redzi, kur rodas atbildība! Griba pārvalda domāšanu, un tādēļ no manis atkarājas, domāt to, vai citu un tādā kārtā iespaidot savas jūtas. Tā tad es esmu atbildīgs par tām.