Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Vīru koris “Faithful Men” jau atkal Latvijā

The “Faithful Men” (“Uzticīgie Vīri”) ir Fairview Metodistu baznīcas kalpošana Merivillā (Maryville), Tenesī (Tennessee) štatā, un tajā ir vīrieši vecumā no 18 līdz 92 gadiem no 11 dažādu konfesiju vietējām draudzēm, kuri mīl Dievu un mīl kopā dziedāt. Viņi daudzkārt braukuši uz Latviju, lai caur mūziku un personīgām liecībām izplatītu Jēzus Kristus evaņģēliju. Šis būs jau viņu 11 brauciens kopš 2000.gada. Šogad vīriem paredzēti lielie koncerti Rīgā, Kuldīgā, Liepājā un  Cēsu novadā šoreiz viesosies Liepas kultūras namā. Taču viņu kalpošanas darba lauks ir plašāks. Ja koncerti ir vakaros, tad pa dienu viņi nesīs Dieva mīlestības vēsti slimnīcās, pansionātos, cietumos, sociālo aprūpju centros un citviet visā Latvijā, kopīgi sadarbojoties ar vietējām Metodistu draudzēm. 

Diriģents Wesley Rouse saka, ka Latvijai un latviešu tautai ir ļoti īpaša vieta viņu sirdīs. Viņu mīlestība uz mūsu tautu ir tik liela, ka viņi ir iemācījušies dziedāt skaidrā latviešu valodā (no galvas) pārsvarā visu savu repertuāru. Tas jau pats par sevi izsaka ļoti daudz! Vai mēs vispār spējam to aptvert dziedāt svešā valodā padsmit dziesmas? Jo mūsu valoda nav tāda internacionāla valoda kā angļu valoda. Vai mēs spējam aptvert viņu neatlaidīgo mīlestību uz Jēzu un vēlmi nest labo vēsti citā valodā, kuru nemaz neprot, bet tikai dzied svešā valodā? Taču tas nav tikai…. Dzīvais Dievs ir vienīgais, kas var tā iekustināt šo vīru sirdis un dziedāšanu, ka viņi aizmirst, ka nedzied savā dzimtajā valodā un sāk patiešām slavēt Dievu. Diriģents Wesley liecināja, ka jau labu laiku viņi nemācās dziedāt latviešu valodā, bet katrs mēģinājums ir patiešām dzīvs slavēšanas un pielūgsmes laiks! Īpašu Svētā Gara pieskārienu vēl nesen vīru koris piedzīvoja, kad mēģinājuma laikā dziedāja “O, tuvojies man, Kungs!”. 

 LAMB Rīgas 2.draudze ir viņu māsu draudze šeit Latvijā, bet viņu sirdīs vienmēr ir bijusi vēlme kalpot visā Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīcā un īpaši palīdzēt mūsu draudzēm iznest labo vēsti ārpus baznīcas sienām. Par mums viņi regulāri lūdz un pie mums nemitīgi vēlas atgriezties. Kovida laiks bija īpaši smags, kad nevarēja ierasties Latvijā, jo bija jau ierasts katru otro gadu viņiem ierasties savās otrajās mājās. Pēc pārāk ilgas pauzes mums atkal  ir dāvāts laiks sanākt kopā – kur varam kopīgi baudīt Dieva mīlestību, kas izpaužas caur mūziku un vienam pret otru sadraudzībā, kurā varam runāt par būtisko un celt vērtības, kas nekad nezudīs, arī pāri valstu robežām! Lai arī ikdienā mūs šķir milzīgs okeāns, tomēr Garīgā saikne ir tā, kas vieno mūsu sirdis ciešā draudzībā! Mēs reiz bijām pilnīgi svešinieki, tomēr pateicoties Kristus mīlestībai un Svētā Gara spēkam, kas vijas cauri nācijām, konfesijām un pārliecībām, mēs esam vienoti vienā skaistā un spēcīgā veselumā! Veselums, kas nevēlas šo prieku, mieru, ticību un mīlestību paturēt tikai sev, bet iepazīstināt arī citus ar to, kas spēj mainīt mūsu dzīves līdz sirds dziļumiem un piešķirt bezgalīgu un nozīmīgu vērtību!

Organizējot šo kora tūri 2024 cauri Latvijai un sadarbojoties ar draudžu koordinatoriem, kādā no sapulcēm pieņēmām aktīvu kalpošanas mērķi mūsu vietējās draudzēs. Neskatoties uz to, ka aicinām ikvienu būt lūgšanās šajā laikā no 3.aprīļa, kad vīri izceļos no ASV līdz 12.aprīlim, kad viņi atgriezīsies mājās, mēs izvēlējāmies draudzes savā starpā, kas aizlūgs un iestāsies aktīvās lūgšanu ķēdēs viens par otru, kamēr evaņģelizācija notiek mūsu pašu Latvijā. Lūgšanu sadraudzībā ir Rīgas 1.draudze ar Liepājas draudzi, Rīgas 2.draudze ar Kuldīgas draudzi un Liepas/Cēsu draudzes ar Tāšu/Vērgales draudzēm. Mēs aicinām aizlūgšanās paturēt šo kalpošanu jau tagad un līdz pat pēdējai dienai, kad misijas grupa būs atgriezusies mājās. Un par sēklu, kas būs iesēta mūsu Tēvzemē arī turpmāk. Mēs jau tagad piedzīvojam spēcīgas liecības, kā Dievs vada un darbojās, gatavojoties šai evaņģelizācijas kalpošanai Latvijā. Tāpat ir arī dažādi pārbaudījumi katram, kas ir aktīvāk iesaistīti. Taču, nekas mūs nespēj apstādināt! Mīlestība uz Dzīvo Dievu un vēlme atsaukties Viņa aicinājuma – iet un stāstīt visiem par Viņa glābjošo spēku un cik ļoti Viņš mūs mīl – ir lielāka par visām raizēm un pārbaudījumiem! Dieva Mīlestība ir īstais un vienīgais iemesls, kas mūs visus saved kopā šajā kalpošanā pār Latviju! Dievs svētī Ameriku! Dievs svētī Latviju!  

No sirds vadot šo misijas tūri cauri Latvijai

~ Kristīne Rozefelde