Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

open field covered with snow

Mīlestība nav tikai vārds

Mēs visi pazīstam mīlestības jūtas vai vismaz iedomājamies, ka tās pazīstam…Vārds „mīlestība” ir novazāts un novalkāts līdz caurumiem. Jo mēs apgalvojam, ka mīlam ēdienu, izklaides, grāmatas, rotas, filmas…Mēs apspriežam, kas kuru kā mīl – pareizi vai nepareizi. Mēs filozofējam par tēmu – patiesa un īsta mīlestība… 

Bet es vēlos dziedāt par to! Atšķiru mūsu Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas dziesmu grāmatu un varu dziedāt, cik vien kārojas. Dziedāt par ĪSTU, PATIESU MĪLESTĪBU var no rīta līdz vakaram…kad balss saites vairs nespēj, to klusi turpinu dungot sirdī.

Reizēm tā ir dziesma ar vienkāršiem un saprotamiem vārdiem kā margrietiņa:

Mīla nav tikai vārds, mīla tie ir vārdi un darbi. Par zīmi mīlai Kungs Jēzus ir piedzimis, par zīmi mīlai šai pasaulei.
Brīvība nav tikai vārds, brīvība tie ir vārdi un darbi. Par zīmi brīvībai Kungs Jēzus ir nomiris, par brīvības zīmi šai pasaulei.
Cerība nav tikai vārds, cerība tie ir vārdi un darbi. Par zīmi cerībai Kungs Jēzus ir uzcēlies, par zīmi mīlai šai pasaulei.” 

Vai bērnišķīgi dzidra un priecīga:

„Dievs mūs mīlē katru dien, kāda laime mums arvien!
Ak, kā līksmot līksmo sirds, prieks bez gala acīs mirdz!
Bībele mums ir arvien, lasīt varam katru dien.
Lūgšanas mums paklausa, ja tik viņās ticība.”

Citas ir krāšņas un cēlas kā lilijas ziedi: „Mūs līdz nāvei Viņš mīlējis, Savām asinīm atpircis, lai no cilvēkiem mūžīgs gods tiek Viņam dots!”,  „Tas ir brīnums tiešām gan, jā brīnums vienmēr man, ka tik ļoti mani mīl Dievs, ka vēl vienmēr mani mīl Dievs”, „ Viņš ir mans ceļa vadonis, kas visu zin` un redz. Un mīlestībā brīnišķā, kā spārniem mani sedz”, „ Jēzu, pati mīlestība Tu”…

Un daudz, daudz vairāk!

Vai tavas un manas acis mirdz, atgādinot sev par šo bezgalīgo beznosacījuma mīlestību? Vai mūsu sejas rotā laimīgs smaids, aptverot Jēzus klātesamību katrā mūsu dzīves brīdī? Vai esam tikpat priecīgi, kā satiekot vismīļāko draugu vai saņemot viskārotāko dāvanu?

Bet vēl svarīgāks man šķiet jautājums – „Vai tu un es izstarojam apkārtējiem šo Dieva mīlestības gaismu, ko esam paši saņēmuši?” Man neērti un kauns atzīties, ka atbildi es zinu.. Atbilde sēž mūsu pustukšajos Dievnamu solos svētdienās. Atbilde stāv vakaros pie mūsu Dievnamu slēgtajām durvīm. Atbilde ir rakstīta mūsu sejās… mēs esam nepaklausīgi Dieva bērni. 

Mēs aizrautīgi izdziedam Jēzus norādījumus:

„Es jaunu bausli nu atstāju jums, ka jūs mīlat viens otru kā Es mīlu jūs..No tā jūs pazīs, ka esat Mani ļaudis, ja mīlēsiet viens otru jūs.” 

Un dziesmas pēdējās rindas jau skan kā solījums Dievam un parole Debesu valstībai: „Ja Jēzum ticam, par Viņu liecinām, – tad mīlēsim viens otru mēs”!

Mēs atsaucamies un pildām solījumu, ja mūsu mīlestība ir abpusēja. Ja Jēzus mums ir tikpat mīļš un svarīgs, kā mēs Viņam. Jo mēs visi esam Dieva mīļie bērni un Jēzus mācekļi. 

Lasīsim un nostiprināsim Dieva Vārdu savā prātā un sirdī:

Jāņa evaņģēlijs 13: 34–35 „Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tā visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.”

Lūkas 10: 27 „Un Jēzus atbildēja un sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.” 

Romiešiem 13:8-10 „Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Jo baušļi: tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs iekārot un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara: tātad bauslības piepildījums ir mīlestība.

Kāds sirdsgudrs cilvēks ir teicis: MĪLESTĪBA IR DARBĪBAS VĀRDS!  

Tāpēc rīkosimies paši Svētā Gara vadīti un pamudināsim viens otru darbiem mīlestībā! Noslēgumā vēlos jūs visus svētīt ar Dieva Vārdu no Pāvila vēstules Filipiešiem 4:7:

Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas

Kristū Jēzū.

Kristus mīlestībā Rita Lapsiņa