Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

open field covered with snow

Dievs manā dzīvē ārpus Latvijas!

Kad Tu dodies ceļā uz kaut kurieni, līdzi ņemam lielāku vai mazāku ceļa somu, vai ne? Ir cilvēki, kuri pirms ceļošanas sagatavo līdzi ņemamo lietu sarakstu garu garo, bet ir cilvēki kas sarakstu patur prātā un somu sakārto pēc “sajūtām.” Tomēr neviens ceļotājs nedodas ceļā kails- vismaz pasei ir jābūt līdzi ???? Tāpat ir jābūt tuvākam vai tālākam gala mērķim, jo kur tad iet ja nezin kurp iet?

Mēs katrs esam ceļotājs. Ceļotājs Dieva dotā dzīves gājumā. Mums katram ir sava dzīves bagāža. Savi dzīves ceļa mērķi un savi uzdevumi kā šos mērķus sasniegt. Ja uzticamies un paļaujamies uz Dievu, tad zinām, ka Viņš reizi pa reizei aicina mūs iziet no savas komforta zonas. Paņemt somu un doties! Doties tālu prom no cilvēkiem, ar kuriem esi saaudzis. Tālu prom no mājām, ko esi veidojis  un saucis par “savām mājām.” Dievs vienmēr mūs aicina sekot Viņam un dažreiz patiešām tas nozīmē šķērsot jūru un debesis, doties tur, kur Viņš vada. 

“Paļaujies taču uz Kungu, to es tev šodien mācu- jā, Tev!” Salamana pam.22:19

“Dievs manā dzīvē ārpus Latvijas” ir jauna avīzes sleja, kurā vairākos turpmākos “Bākuguns” avīzes numuros varēsi iepazīties ar brāļiem un māsām Kristū. Ar tiem, kuru dzīves ceļš ir vedis ārpus Latvijas robežām. Iespējams kādus no tiem pazīsti personīgi, bet kādus no tiem iepazīsti caur viņa liecību un stāstu “Dievs manā dzīvē ārpus Latvijas.”

Dievs ir nemainīgs un Viņš ir uzticams! Vienalga kur mēs būtu Viņš ir nemainīgs!!

Šoreiz tevi gribam iepazīstināt ar  Ingu Rāti. Lielisku sirds cilvēku, taisnīgu un atklātu Dieva meitu, kura savā laikā bija LAMB grāmatvede, svētdienas skolotāja, aktīva LAMB jauniete, bet kopš 2011. gada Dieva Gaisma Francijā. 

“Es ticību uz Dievu ieguvu un kopš tā brīža arī sākās mūsu kopīgā staigāšana, kad man bija 11 vai 12 gadi. Jēzu, kā savu Glābēju pieņēmu vēlāk, jo pagāja laiks kamēr Viņu iepazinu un sapratu, ka mūžīgo dzīvību varu iegūt tikai pieņemot Jēzu kā savu personīgo Glābēju. Patiesībā Dievs Pats vilka mani Sev klāt. Neviens man neteica, ka man mājās pašai jālūdz, jālasa Bībele vai jāiet uz draudzi. Mans ticības ceļš sākās Liepājas Metodistu draudzē- svētdienas skolā un vēlāk arī jauniešos. Ticībā augot, sāku kalpot kā svētdienas skolas skolotāja.

Mans ceļš mani veda uz Rīgu, jo sāku strādāt Latvijas Apvienotā Metodistu baznīcā par grāmatvedi. Bet tai pat laikā turpināju arī kalpot kā svētdienas skolas skolotāja un aktīvi darboties LAMB Rīgas I draudzē. 

Es ticu, ka Dievs ielika manā sirdī, ka man jāsāk mācīties franču valoda. Sāku iet uz kursiem un jau pēc gada es attapos Francijā, kur dzīvoja mana ģimene- māsa, mamma un brālis. 

Vārdi no Mateja ev. 28:19-20 ir lieli manā dzīvē “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt, visu ko Es jums esmu pavēlējis.” Dievs patiešām mani šeit Francijā ir lietojis pie dažādām tautībām. 

Ja Tu esi pagaršojis Dieva labvēlību un vadību savā dzīvē, nav iespējams, ka tu vairs netici uz Viņu. Tomēr es uzmanu savu ticību. Ir viegli pazaudēt šīs attiecības. Jo mazāk laika tu pavadi, lasot Viņa Vārdu, lūdzot, liecinot un esot kopā ar citiem brāļiem un māsām Kristū, jo ātrāk tu attālinies no Dieva. Ikdienas lietas un raizes ātri vien tevi pārņem savā varā. Tādēļ es turu roku uz pulsa. Kad es jūtu, ka mana ticība pavājinās, viens no maniem efektīvākiem veidiem ir ņemt laiku gavēnim un pavadīt laiku Dieva klātbūtnē. Lasot Bībeli, lūdzot, slavējot un klausoties svaidītas svētrunas, kas ceļ manu ticību. 

Pašlaik apmeklēju mājas grupu, kur kopā augam kā Kristus ģimene. Mana kalpošana pašlaik ir būt par Kristus liecinieci manā darba vietā un ģimenē.  Dievs manā sirdī ielika kalpošanu latviešiem. Kopš 2021. gada esmu izveidojusi kristiešu youtube.com kanālu “Ikdienas maize.” Šajā youtube kanālā atrodami dažādi video ar Bībeles ierunātām rakstu vietām, brīnišķīgas liecības un Bībeles rakstu vietas video formātā. Šajā pavasarī sāku arī šāda paša veida kalpošanu tikai franču valodā. Dievs darbojas manā dzīvē neatkarīgi no tā kur atrodos. Tā ir tikai manis pašas izvēle vai es ļaušu un uzturēšu dzīvas attiecības ar Tēvu neesot arī  “mājās.”

  Ar siltām atmiņām un ilgām pēc Kristus ģimenes Latvijā, sūtu jums sveicienus Kristus mīlestībā  no Francijas Inga Rāte 

Mateja. ev.13: 9 “Kam ir ausis, lai dzird”

 aicinām arī tevi pievienoties youtube.com kanālam “Ikdienas maize” klausītāju lokam!

Rakstu sagatavoja Vivita Kalniņa uz tikšanos nākamreiz