Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Top View of a Road in the Forest

Pieejams putekļiem?

Atcerējos īpatnēju laika posmu savā ticības ceļā. Lasot Bībeli man radās jautājumi par to kā vecās Derības cilvēki (līdz Mozum) sarunājās ar Dievu. Pēc kā viņi vadījās, lai pārliecinātos ka dzirdētais vārds nāk no Dieva? Nemanot biju ieaugusi tik ļoti šajos jautājumos, ka doma par kaut kā atrašanu papildus Dieva Vārdam (Bībelei), sāka dzīvot manī un noveda pie nākošā soļa- Bībeles atstāšanas novārtā. Protams, neviens no apkārt esošajiem atbildes sniegt nespēja. Saprotams, jo arī pirmā gadsimta cilvēki nespētu izteikt kādas sajūtas pārņem ja ceļmalā jāgaida evakuators, kurš nogādās elektroauto līdz tuvākajam uzlādes punktam. Tos varētu saukt par laikmetam nepiemērotiem jautājumiem. Bīstamību neradīja apkārtējo neziņa, bet gan Bībeles nolikšana putekļu krāšanai, lai uzzinātu atbildes. Bībele ir daudz vairāk par vadlīniju, instrukciju saņemšanas bibliotēku. Vai zināji ka Dieva Vārds pats atklāj Savu būtību mums?..

“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.”
Jāņa 1:1‭-‬5 

Jā un Āmen! Bībeles kodols, šis Vārds ir Jēzus Kristus!.. Dieva Vārds man palīdzēja saskatīt cik patiesībā niecīga bez Jēzus kļūstu, dāvādams šādu atziņu:

“Es esmu NEKAS un Dievs ir VISS, bet kopā ar Dievu es vairs neesmu nekas, bet KAUT KAS kurā mīt VISS!”

Un ar Jēzu ir pietiekami! 

Tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī, – proti, ticības vārds, ko mēs sludinām. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana, jo raksti saka: neviens, kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi: jo pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc. Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.
Romiešiem 10:8‭-‬13 

Man atliek vēl tikai piebilst, ka lietojot Bībeli regulāri putekļi nebūs manāmi..

Laura Sudāre