Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Top View of a Road in the Forest

Jautājums mācītājam

Šī gada Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Ikgadējā Apgabala Konference norisinājās Cēsīs. Konferences dalībniekiem vakara programmā tika dāvāta iespēja atstāt savu jautājumu mācītājiem. Vēlamies padalīties ar ieskatu dažos jautājumos vienlaicīgi atklājot astoņu mācītāju – Edgara Šneidera, Jāņa Gruntes, Kristīnes Rozefeldes, Vivitas Kalniņas, Guntas Grīnas-Sologubas, Zintas Dzintaras, Astras Dannenfeltes un Annas Dobeles – sniegtās atbildes uz tiem.

Kristīne: Pēc pieredzes saku, ka mans viss laiks ir Dievam. Dievs ir tiešām (bez klišejām) visur un vienmēr. Viņš kā Tētis saviem bērniem ir pieejams VISU LAIKU!

Astra: Tikko kā atver no rīta acis un cauri visai dienai, līdz dienas nobeigumu un nakti ieliec Dieva žēlastībā. Tātad, piemērots laiks Dievam ir kamēr cilvēks elpo un arī aiz tā. Mūsu laiks ir Dieva dāvāts, kuru izmantojam, bet kurš mums līdz galam nepieder.

Jānis: Gan laikā, gan nelaikā 2.Timotejam 4:2 Ja Dievs uzrunā, tad tas ir visīstākais laiks.

Gunta: Ikviens brīdis ir piemērots, bet pašam šis laiks ir jānoliek par neaizskaramu.

Edgars: Ja šeit tiek domātas manas attiecības ar Dievu, tad vispiemērotākais ir šis laiks, kurā  es dotā momentā atrodos. Es varu atgūt pazaudētu naudu, bet ne pazaudētus mirkļus. Dieva vārds mūs aicina lūgt nepārtraukti un domāt par to Kungu visos savos dzīves ceļos. Tas nozīmē, ka manam dzīves fokusam pastāvīgi ir jābūt  vērstam uz Dievu. 

Anna: Dienas griezumā pēc pulksteņa laika – vienumēr. Pēc mūsu emocijām (prieks, skumjas un citas) – vienmēr. Pēc dzīves izaicinājumiem (virsotnes un lejas)- vienmēr. 

Zinta: Tā kā Dievs ir valdnieks pār laiku, viss mūsu laiks ir Viņam piemērots.

Vivita: Kad ir piemērots laiks mīlēt? Vienmēr! Tad lūk laiks Dievam ir Vienmēr!!!! Cits stāsts ir par to vai mēs gribam visu laiku būt ar Dievu? Es noteikti zinu, ka Dievs grib ka mēs ar viņu esam kopā nemitīgi- domās, vārdos un darbos- bet vai mēs gribam? Drīzāk nē, nekā jā, jo mums taču gribas būt pašiem. Gribas pašiem zināt, pašiem darīt, pašiem iet… varbūt kādam gribas uzjautāt zīlniekiem, izlasīt horoskopos, lai uzzinātu pareizo ceļu kurp iet.  Un tik bieži mēs atstājam Dievu uz vēlāku!

Edgars: Jēzus Kristus ir daļa no Dieva svētās Trīsvienības. Viņš ir Dieva Dēls, Glābējs, Gans, Palīgs, Aizstāvis, Kungs, draugs, dziedinātājs, manas dzīves pamats, manas draudzes un Baznīcas vadītājs, mana cerība grūtībās un dzīves izaicinājumos. Ar Viņu man pieder viss, bet bez Viņa es esmu pats lielākais nabags, neskatoties uz visiem maniem ieguvumiem un sasniegumiem.

Kristīne: Dzīvā Dieva Dēls – līdz ar to Jēzus ir mūsu Glābējs, Mesija.

Jānis: Jēzus Kristus (dzimis 5.—2. gadā p.Kr.), zināms arī kā Jēzus no Nācaretes, Jēzus Nācarietis, Pestītājs, Dieva Dēls, arī Cilvēka Dēls, un ir centrālā personība kristietībā, un kristiešu baznīca Viņu pielūdz kā Dieva Dēlu un Dieva Vārda un gribas iemiesojumu. Kristieši Viņu uzskata arī par Mesiju, kuru pareģojusi Vecā Derība. To, ko Jēzus pats par sevi ir teicis, tie ir apkopoti tā saucamajos 7 ES ESMU apgalvojumos, kas pierakstīti Jāņa evaņģēlijā.

Astra: Kristus ir Jēzus tituls, misijas apzīmējums: mesija, pestītājs un glābējs. Šis tituls ir unikāls, iepretī personas vārdam Jēzus.

Gunta: Dieva Dēls, pilnīgs cilvēks un pilnīgs Dievs, kurš nevainīgs mira pie krusta, lai uzņemtos ikviena cilvēka grēkus un car to dotu pestīšana iespēju.

Anna: Jēzus ir Draugs, Dieva Dēls, Vārds, piemērs, 100% cilvēks un 100% Dievs. Jēzus Kristus ir glābējs, caur kuru man ir piedots un izlīdzināta grēka plaisa (attālums strap mani un Dievu). 

Zinta: Glābējs, viena no Trīsvienīgā Dieva personām.

Vivita: Jēzus ir Dieva Dēls. Dievs sevi pielīdzināja cilvēkam un tieši tāpēc Jēzus bija Dieva atspulgs uz zemes cilvēcei. Jēzus Dieva būtība cilvēka būtībā. Jēzus, Dieva Dēls, caur kura nāvi un nāves uzvaru- augšāmcelšanos cilvēkam ir dota  grēka piedošana un mūžīgā dzīvība. 

Zinta: Kad Dievs runā, to nevar nedzirdēt vai pārprast.  Visbiežāk tā nav skaļa balss, ko sadzirdam ar savām fiziskajām ausīm, bet gan vēsts no Dieva, ko saņemam savā sirdī.

Kristīne: Kad satver sevī domas, idejas, ierosinājumus, mudinājumus…. un skaidri zini, ka tu kaut ko tādu nebūtu izdomājis. Ļoti bieži ir tā, ka tas, ko tev liek Dievs darīt (un tās ir tikai taisnīgas, labas lietas, ne vienmēr vieglas) tu nemaz negribi darīt (tā ir viena no zīmēm, ka Dievs ar tevi runā)!

Anna: Kad Dievs runā ar mani, tas mēdz būt pavisam klusi, līdz tas kļūst skaļāk. Tā nemanot – it kā pavisam maza doma, kļūst būtiska un liela, ka no tās nav iespējams paslēpties. Vai arī kā ar bomi (mietu) pa galvu, kad saproti, ka viss trīc no emocijām. Loģiski to grūti izprast, bet kad to dara Dievs, to jūt.

Gunta: Jāiemācās atšķirt balsis – Dieva, velna, savu un vēl cita cilvēka. Treniņš vajadzīgs.

Astra: Personīgi es tad saņemu atbildes, vai izskaidrojumu, vai kādu atklāsmi, vai stiprinājumu vai tamlīdzīgi. Tas vienmēr ir konkrēti, konstruktīvi un par lietu. Nekad nav intrigām pīts, manipulatīvs vai destruktīvs. Tas jau ir cita darbiņš ?

Jānis: Viņš runā arī šodien un visdažādākajos veidos – sapņos, pārdabiskās svētībās un caur citiem cilvēkiem. Viņš ne reizi vien sargājis mani personīgi no drošas nāves, kā arī atbild uz lūgšanām, sniedz apstiprinājumus kādām lietām.

Vivita: Un man šis ir visgrūtākais jautājums. Es esmu dzirdējusi tieši un konkrēti Dieva balsi vairākas reizes. Tieši tā pat Dievs ir runājis caur Bībeli un vien dažas reizes caur cilvēkiem. Bet neskatoties uz to, man ir ļoti grūti saprast- kad tiešām tas ir Dievs un kad tiešām tas ir mans prāts un mana griba. Tomēr zinu, kad no visas sirds lūdzam pēc Viņa atbildes Viņš to dod caur apstākļiem, cilvēkiem, Savu Vārdu- Bībeli un pat ar savu balsi sakot to skaidri un saprotoši.

Edgars: Ir tikai viena iespēja – Labāk un personiskāk iepazīt savu Dievu. Jēzus reiz sacīja – Manas avis dzird manu balsi un viņas man seko. No visām pasaules balsīm es noteikti atpazīšu savas sievas  balsi, jo mēs kopā dzīvojam jau 26. gadus, bet citas balsis es brīžiem varu pārprast. Ne vienmēr man ir jāgaida, ka Dievs mani kādā īpašā veidā uzrunās. Man vienkārši ir jāpaklausa un jādara tas, kas ir rakstīts Dieva Vārdā. Ja Dieva Vārdā ir teikts mīli savu tuvāko, tad man nav jāgaida no Tā Kunga kāda īpaša atklāsme, vai šo cilvēku mīlēt, vai nē.