Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Top View of a Road in the Forest

Gitai Mednei skaistā 80. jubileja!

Šā gada 1.oktobrī LAMB Rīgas 1.draudzē svinējām mācītājas un ex.superintendentes Gitas Mednes skaisto 80. jubileju! Dievkalpojumu vadīja patreizējā mācītāja Anna Dobele, taču ar Dieva Vārdu dalījās pati Gita Medne. Raksturīgi šai svētku reizei mācītāja dalījās ar savu personīgo ticības liecību, uzsvaru liekot uz savu atgriešanos mājās Latvijā no ASV kopā ar savu vīru. Šajā Dieva Vārdā bija sadzirdama uzticība, paļāvība un neatlaidīga mīlestība uz Dievu un Viņa aicinājumu. 

Kad domāju par sveicienu, tad meklēju arī rakstu vietas un uzgāju 90.Psalmu 10.pantu, kurā ir teikti šādi vārdi – Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Šie vārdi noteikti rezonē ar svētrunā dzirdēto. Klausoties Mednes liecībā noteikti bija sadzirdams viņas spēks – spēks pateikt nē un spēks pateikt jā; spēks sekot Dieva aicinājumam, pat ja apkārt tuvinieki saka, tas ir vājprāts; spēks noturēties un nepadoties! Šī rakstu vieta runā arī par grūtumu un bēdām, ka tas viss ir ieguvums. Kādēļ? Jo grūtības, bēdas, pārbaudījumi, ciešanas – tas viss mūs veido par spēcīgiem cilvēkiem. Ja nebūtu grūtības un pārbaudījumu – mēs nekad neuzzinātu cik spēcīgi mēs esam! Un ne jau tāpat vien spēcīgi, bet gan cik spēcīgi mēs esam un varam kļūt Dievā, Viņa spēkā un Viņa vadībā. Līdz ar to bēdas un grūtums nav mūža zaudējums, bet gan ieguvums un pat svētība! Un Gita Medne ir bagātīgi svētīta! Tādēļ gribas jums solīt, ka šīs sezonas laikā ticam un ceram, ka mums izdosies personīga intervija ar viņu un varēsim kādu garāku rakstu uzrakstīt, jo šajos astoņdesmit gados noticis ir daudz, liecību ir daudz un to visu gribam iemūžināt intervijā, lai tas ir Dievam par godu un cilvēkiem par svētību! 

No sirds novēlam Gitai Mednei arī tālāko izturību un spēku, pacietību un pāri visam veselību palikt Dievā aizvien tālāk! Lai Dievs svētīdams svētī!

Kristīne Rozefelde un Bākuguns komanda.