Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

silhouette of trees during sunset

Saki, jo tev ir ko teikt!

Pirms lasi tālāk aicinu Tevi pielūgt! Pielūgt, lai Dievs tevi uzrunā un iedrošina caur šo Bībeles stāstu, kas caur mani nāk no Tēta!

Atver savu Bībeli un izlasi pats Jāņa evaņģēliju 4: ....

Tik daudz un bieži dzirdēts stāsts. Bet tomēr iesim dziļāk šajā notikumā un soli pa solim skatīsim, ko Dievs mums atklāj par evaņģelizāciju šajā Bībeles vietā.

Jēzus dodas savā kalpošanā no punkta A uz punktu B. Konkrētāk, no Jūdejas uz Galileju cauri Samarijas pilsētai. Jāpiebilst, ka vārds Samarija ēbreju valodā Shikhor- shekher nozīmē perēklis dzērājiem. 

Tātad īsāk sakot Jēzus veica ceļa gabalu no Rīgas uz Liepāju, bet ejot cauri Durbei tur apstājās, jo bija piekusis un izslāpis. Jēzus nogāja pie akas Samarijā atpūsties no ceļa. Varbūt arī atveldzēt seju ar vēsu ūdeni un, protams, remdēt slāpes. Tur  pie akas Jēzus satika kādu sievieti. Sievieti, kas nāca no “Dzērāju perēkļa vietas”- Samarijas iedzīvotāju. Svarīgi piebilst, ka, pirmkārt, tā bija citas tautības sieviete un nepavisam nebija pieņemts runāt jūdam ar samarieti. Nebūt nebija pieņemts, ka divi “naidnieku” tautas pārstāvji komunicētu. Otrkārt, vīrietis uzrunāja sievieti. Sievieti, kas pēc tradīcijām bija zemāk stāvoša, noteikti tas nebija “normāli”, ka svešinieks uzrunā sievieti. Treškārt, Jēzum nav smeļamā trauka. Neviens neiet veikalā maizi pirkt bez naudas.  Kā var nākt uz aku pēc ūdens, ja nav smeļamā trauka?

Neskatoties uz visiem apstākļiem notika saruna. Saruna, kas maina samarietes dzīvi uz visiem laikiem. Šī saruna samarietē ienes pārsteigumu un izbrīnu – Tu ar mani runā? Tiešām ar mani? Es taču neesmu nekas, es esmu cittautiete, es esmu sieviete un vēl tam visam pāri es esmu grēciniece – citiem vārdiem sakot – es neesmu nekas, lai Tu Kungs ar mani runātu.

Dieva Vārds mums caur šo tikšanos norāda ka:

  1. Jēzus nešķiro! Jēzus nedala cilvēkus šķirās, tautībās vai pēc citiem pasaulīgiem kritērijiem. Viņš runā ar ikvienu! 
  2. Jēzus norāda, ka ir kaut kas vairāk kā tikai cilvēks. Un Patiesībā Viņam ir kaut kas vairāk, kā tikai nepieciešamais ūdens – fiziskām slāpēm.
  3. Cilvēciskais prāts vienmēr “uzbrūk”. Samariete burtiski uztver Jēzus teikto par ūdeni – 15.pants “Kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt.” Citiem vārdiem sakot – iedod man to ūdeni tik daudz, lai man nav te jānāk tik bieži pēc ūdens. Ir grūti to katru dienu smelt un nest, es priecāšos, ja man tas nebūs vairs jādara.
  4. Jēzus  samarietei liek pasaukt “vīru”. Kāpēc? Nu ne jau tāpēc, ka tad piesmeltu vīra traukus arī ar ūdeni, lai pietiktu ilgākam laikam. Jēzus aicina pasaukt vīru, jo arī viņu Jēzus grib pestīt. Viņš abus grib Glābt un dot viņiem Dzīvības ūdeni!
  5. Kad samariete godīgi ir atbildējusi “man nav vīra”, Jēzus atbilde – “Tu pareizi saki …- 17, 18.pants, ļauj samarietei apjaust, ka Jēzus ir kas vairāk kā tikai nejauši satikts vīrs pie akas. Samariete apjauš, ka Viņš varētu būt Pravietis, kas tik ļoti ilgi gaidīts. 
  6. Jēzus redz samarietes grēka pārņemto dzīvi, viņas dzīves izaicinājumus un pārbaudījumus. Viņš redz dziļāk kā pati samariete apjauš…17, 18 pants. Man gribas teikt, ka tieši tāpēc, ka Jēzus redz dziļāk, Dievs vēlējās šo sievieti izglābt ne tikai no pasaulīgās un bezdievīgās dzīves, bet vēl vairāk – Dievs savā žēlastībā gribēja atjaunot ne tikai samarietes garīgo dzīvi, bet arī viņas civilvīra garīgo dzīvi. 
  7. Jēzus atklāj savu patieso būtību: “Es tas esmu!” Es Esmu Mesija, kas saukts Kristus. Es esmu Tas Pravietis un Glābējs. 
  8. Samarietes sirds atdzima no jauna – patiesa satikšanās ar Pestītāju mainīja viņas dzīvi un ticību. 

Sievietes rīcība pēc tikšanās ar Jēzu – sieviete dodas uz pilsētu un stāsta ļaudīm, kas ar viņu noticis un tieši viņas rīcības un ticības dēļ daudz ļaužu atgriezās – 39 pants. 

Lielisks stāsts… ko no tā varam “paņemt” mēs? Kā tev šķiet, vai mūsdienās cilvēki meklē “ūdeni?”  Protams! Cilvēki meklēja, meklē un meklēs to, kas piepilda, stiprina un vada uz priekšu. Agrāk bibliotēku un grāmatnīcu plaukti bija pilni ar grāmatām, kas sniedza padomus, kā veidot labāku dzīvi. Kā sasniegt panākumus, kā virzīties dzīvē uz priekšu.  Tagad šķiet nav ne dienas, kad nebūtu internetā kāds padoms, ieteikums, kāda “skolotāja” reklāma, kas palīdzēs tavai dzīvei būt labākai, ja vien tu samaksāsi, sekosi un darīsi to, ko “skolotājs” māca. Cilvēki vienmēr ir meklējuši un  meklēs piepildījumu!!! Cilvēki ir gatavi maksāt “skolotājiem,” lai gūtu dzīves piepildījumu. Bet zini – man un tev ir kas vairāk ko dot un BEZ MAKSAS! Jā tieši tā, man un Tev tas ir! Mums ir Jēzus – Dzīvais Ūdens, ko pasaulei dot.  Mums ir Jēzus!

Jēzus, lai atgrieztu samarieti no pazušanas, no grēka, ar samarieti RUNĀJA!

Samariete, rādot savu ticību, RUNĀJA! 

Tad kāpēc mēs klusējam?

Man nav ko teikt.. es neprotu.. man nav tādu liecību. Kādas tik atrunas mēs paši sev neizdomājam, lai nedalītos ar “Dzeramo ūdeni.” Jēzus pie akas bija bez smeļamā trauka. Tomēr Viņa svarīgākais “trauks” – valoda, vārdi – vienmēr ir līdzās ar Viņu! Tieši tāpat kā samarietei. Pēc sarunas ar Jēzu viņa gāja pie ļaudīm nevis ar spaini rokā, bet ar savu liecību. Ar savu stāstu par tikko piedzīvoto. 

Vai mums nebūtu jādara tāpat?

37. pantā vārdi “cits ir kas sēj …” tas ir mums par uzdevumu SĒT, mums ir ko sēt! Tava liecība, tavs stāsts par Jēzu tavā dzīvē IR TAVA SĒKLA! Jā, tieši tā! Tava liecība ir tavs evaņģelizācijas “trauks.” 

Samariete netika dziedināta, netika augšāmcelta no miroņiem, viņas acu priekšā ūdens nepārvērtās vīnā un visticamāk viņa arī nebija tā, kura bija starp tiem 5000 ļaudīm, kas tika pabaroti ar 5 maizēm un 2 zivīm. Viņas stāsts, liecība bija par tikšanos un sarunu ar Jēzu!

Kāds ir tavs satikšanās stāsts ar Jēzu? Stāsti to! Iespējams, ka tava pagātne ir tikpat sāpīga kā samarietes. Iespējams, ka tieši tu esi sajutis Jēzus piedošanas spēku. Stāsti to! Samarietes liecība atveda daudzus pie Jēzus. Daudzu dzīves tika izmainītas samarietes vārdu dēļ. Tad kāpēc tev nebūt kā samarietei, kas ved pie Kristus? Tev ir tas ļoti nepieciešamais “DZĪVĪBAS ŪDENS”! Neturi to pie sevis, bet dalies! Tev nav jābūt mācītājam, evaņģelizētājam, teologam, lai dalītos ar TAVU liecību! 

Marka ev. 16:15 Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.

Lai Dievs mums palīdz un dod drosmi iet un teikt!