Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Evaņģelizācija Vērgalē

LAMB Tāšu draudzes evaņģelizācijas kalpošana š.g. 10. un  11.jūnijā Vērgalē, Liepājas novadā. Īsa intervija ar Tāšu draudzes locekli Andu Balandiņu

Tāšu draudze jau vairākus gadus savas mācītājas Guntas Grīnas – Sologubas vadībā lūdz par misiju, misionāriem un dažādām valstīm. Līdz vienā brīdī visi sirdī satvēra, ka tu vari būt misijā un doties kalpošanā tepat Latvijā. Tā reiz kādam no draudzes sirdī ieskanējās Vērgale un pārējie draudzes locekļi to vienprātībā apstiprināja. Jādodas uz Vērgali, jo vairākums izjuta, ka Vērgale ir garīgi atstāta novārtā. 

Pati draudze šai evaņģelizācijas misijai gatavojās cītīgi jau no novembra. Draudzes nometnē bija īpaši sagatavotas apmācības par evaņģelizāciju, par savas liecības dalīšanos un par misijas būtību. Kā arī ik pa laikam draudzes locekļi dažādās grupiņās devās uz Vērgali, lai apstātos tās teritorijās un aizlūgtu par šo ciematu, par ļaudīm, par iespējām un sagatavotu šo augsni. Lūgšanām ir liels spēks un Tāšu draudze izveidoja lūgšanu ķēdes sarakstu, kur ikviens zinātājs varēja aizņemt savu lauciņu un lūgt šīs abas dienas par Vērgali. 
Lai gan Tāšinieki tieši visu nedēļu pirms šīs misijas katrs saņēma spēcīgus uzbrukumus, tomēr tas viņus neizšaubīja un neapstādināja, jo šie uzbrukumi bija tikai par zīmi – ka šī ir ļaunā un labā cīņa. Un tā kā Uzvarētājs ir zināms, tad padošanās nebija opcija. Pēc padarītā mīlestības darba Anda jūtas piepildīta un sirds ir pārpilna, ka grūti visu ietērpt vārdos. Taču Vērgaliešu atsauksmes, iedzīvotāju prieks un pateicības vārdi tikai atgādina, ka šis mīlestības darbs ir jāturpina. Viena no atsauksmēm skanēja šādi – jūs Vērgalē ienesāt dzīvību. Un šie ir nozīmīgi vārdi – DZĪVĪBU. Jēzus saka – Es Esmu ceļš, patiesība un DZĪVĪBA! Vēl citi vēlas šo kalpošanu saņemt pat katru svētdienu! Cilvēki ir izslāpuši pēc īsta ceļa, īstas patiesības un dzīvas dzīvības.

Kad jautāju Andai – cik bieži draudzēm vajadzētu doties evaņģelizācijā un kādēļ? Viņa atbildēja: “Tas jādara katram katru dienu. Turēt savas ausis, sirdi un prātu atvērtu. Un kad vien ir iespēja, lūgt Dievam pēc vārdiem ko teikt!” Kopā nonācām pie secinājuma, ka jāliecina mums katram labā vēsts katru dienu, bet draudzei jādodas evaņģelizēt NE MAZĀK kā 1 reizi gadā! 

Daudz izvērstāku rakstu jūs drīzumā varēsiet atrast mūsu mājas lapā www.bakuguns.lv Tur būs gan liecības, gan vairāku draudzes locekļu un mācītājas domas par kalpošanu Vērgalē! Lai Dievs svētī Vērgali un visu Latviju!