Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

2023. gada jūnijs

Evaņģelizācija Vērgalē

Tāšu draudze jau vairākus gadus savas mācītājas Guntas Grīnas - Sologubas vadībā lūdz par misiju, misionāriem un dažādām valstīm. Līdz vienā brīdī visi sirdī satvēra, ka tu vari būt misijā un doties kalpošanā tepat Latvijā.
silhouette of trees during sunset

Izvēle pirms mūžības

Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ik dienas kārībā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no…