Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

zilonis

Vai esi “akciju” cilvēks?

Mūsu gadsimts iemācījis mums būt par “akciju” cilvēkiem… Tikko daudzi no mums piedalījās Ziemassvētku akcijās – ziedoja dāvanas mazturīgajām ģimenēm, bāreņiem, vientuļajiem pensionāriem un vēl daudziem citiem. 

Redzu neizpratni un pat aizvainojumu dažu acīs, proti, es taču no visas sirds to darīju. Par kādu akciju ir runa?

Piekrītu – darīji no sirds. Bet atļaujiet pajautāt, cik reižu pēc tam esat bijuši pie šiem mazturīgajiem, bāreņiem vai vientuļajiem? Vai viņiem ir vieta mūsu dzīvē arī pēc skaisto dāvaniņu izdalīšanas?

Februāris nāk ar Svētā Valentīna dienu jeb Visu mīlētāju dienu. Tu šogad piedalīsies mīlestības akcijā? Nopirksi sarkanas rozes un konfekšu kasti sirds formā? Uzrakstīsi jauku kartiņu vai vēstulīti? Tas ir jauki…bet mīlestība nav pasākums. Mīlestība jālieto katru dienu! Mīlestība ir mūsu dienišķā maize!

Maizi var nopirkt, bet mīlestību nevar. Dieva Vārds saka: “Pali nevar apslāpēt mīlestību, un upes nevar to apslīcināt – ja kāds dotu par viņu visu naudu no sava nama, tas tiktu smietin apsmiets.” Augstā dziesma 8:7

“Un atceries, kā saka, – mīlēt kādu nozīmē ieraudzīt Dieva seju.” Viktors Igo

Aicinu tevi darīt mīlestības darbus un runāt mīlestības valodā! Pavisam godīgi atzīšos – es aizvien to mācos…Tu arī nezini, kā tas darāms? 

Lasīsim Bībelē, kur neskaitāmās vietās ir par mīlestību :

“Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga; mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu.” 1. Korintiešiem 13:4-7

 “Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū: Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība – nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu Dēlu – izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.  Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga.” 1. Jāņa 4:7-12

“Jēzus atbildēja: “Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. – Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis.  Bet otrs ir tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai.”” Mateja 22:37-40

Un te varētu turpināt pierakstīt lapu pēc lapas…Tik daudz Dzīvais Dieva Vārds stāsta par mīlestību…

Lasām vēl:

„ Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.” 1. Korintiešiem 13: 1-3

Dieva Vārds skaidri mums saka – MĒS VISI BEZ MĪLESTĪBAS NEESAM NEKAS! 

Un tālāk Dievs mums atklāj brīnišķīgu noslēpumu – apsolījumu:

MĪLESTĪBA NEKAD NEBEIDZAS!

Svētais Asīzes Francis ir teicis, ka dzīve ir vienkārša tam, kurš apzinās, ka tās kodols ir mīlestība. Noslēgt savu rakstu es vēlos ar viņa skaitīto lūgšanu:

“Lielais, varenais Dievs, mans Kungs Jēzu Kristu! Es Tevi lūdzu, apgaismo mani un izkliedē manas dvēseles tumsu! Dod man īstu ticību, stipru cerību, pilnību mīlestību! Dod man, Kungs, Tevi labi pazīt un visās lietās rīkoties pēc Tavas gaismas un saskaņā ar Tavu svēto gribu!”

Kristus mīlestībā Rita Lapsiņa