Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Vārdi Ticībā- tavu lūpu auglis

Ir rakstīts: es ticu, tādēļ es runāju. – Tādā pašā ticības garā arī mēs ticam, tādēļ arī runājām.  2. Korintiešiem 4:13 NLB

    Vai tas vēl prasa komentārus? 

…. Kā jūs varat runāt labu, būdami ļauni, jo no pārpilnas sirds mute runā. Mateja 12:34 NLB

Liela daļa kristiešu mūsdienās saka- man nav nekas jādara, ja tā ir Dieva griba tā tas notiks. Pazīsti kādu, kas tā saka? Īstenībā vārdi ir kā kauss, kas pildās līdz piepildās un līst pāri- labs vai slikts tas atkarīgs no tā ko tu runā, bet kad tas līst pāri notiek tavu pateikto vārdu realizācīja. Dieva griba ir, lai tu runātu dzīvību piepildītus vārdus, lai arī tava dzīve ir pārpildīta ar labumu. 

Tādēļ neatmetiet savu paļāvību, tai ir liela alga! Bet jums ir vajadzīga izturība, lai, darīdami Dieva gribu, jūs saņemtu to, kas apsolīts. Ebrejiem 10:35‭-‬36 NLB

Dievs šajā rakstu vietā sāka, ka ir 2 lietas, kas tev ir jādara, lai tu saņemtu savu apsolījumu. 

  1. Neatmet savu paļāvību uz Dievu un Viņa Vārdu. 
  2. Vajadzīga izturība- pacietība nepadoties. 

Kāda ir Dieva loma? Viņš piepildīs apsolījumu un uzraudzīs, lai tu to saņemtu. Dievs nedarīs tavu darbu. Tavs darbs ir ne atmest savu paļāvību – ticība un izturība jeb pacietība nepadoties. Tava attieksme pret visu, tavi pasacītie vārdi un tava nepadošanās nosaka tavu nākotni.  Ja tu pietiekami bieži saki kādu apgalvojumu, tu tam sāc ticēt un ja tu tici tam, tas piepildās. Labs vai slikts, tas jau paliek tevis paša ziņā.. Dievs uzrauga, lai piepildās Viņa apsolījumi, nelabais uzrauga lai piepildās viss sliktais ko tu izrunā! 

Tad mana mēle teiks tavu taisnību, visu dienu tā teiks tavu slavu. Psalmi 35:28 NLB

Cik ilgi? Visu dienu- tā tad nepārtraukti teiks gan Dieva taisnību, gan slavu. 

tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtījis.” Jesajas 55:11 NLB

Viss ko tu runā ticībā atgriežas pie tevis piepildīts! Es uzdevu sev jautājumus cik ļoti es daudz runāju labas lietas? Vai gana runāju Dieva apsolījumus? Cik ļoti es esmu gatava izdarīt to, kas ir jādara, lai tas piepildītos? Un pēdējais jautājums- cik ilgi es esmu gatava to darīt? 

Kas upurē pateicību, tas mani godā, kas nosprauž ceļu, tam parādīšu, ka Dievs glābj! Psalmi 50:23 NLB

Lūgsim: 

Mīļais Debesu Tēvs, šodien es lūdzu uzrādi manas lūpas augļus un ja tie nav tev tīkami palīdzi man tos apzināt un mainīt, lai manas lūpas nestu tikai tīkamus augļus tev. Jēzus Kristus Vārdā- Āmen!