Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

green pine tree with fireflies

ZIEMSVĒTKOS

Jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi                             
atstājis visiem ļaudīm. /Lūka ev. 2: 30-31/

Mīļās draudzes!

Nedēļas pirms Ziemsvētkiem ir nemierīgākās un nogurdinošākās visā gadā: veikalniekiem, nama mātēm, bērniem un visiem tiem, kas citus ar kādu dāvanu grib iepriecināt. Mācītāju labi domātiem atgādinājumiem adventa laikā klusēt un pārdomāt ir vāji jeb nekādu panākumu. Arī kristiešiem laika steiga un preču pieprasījums prasa savus meslus. Tādēļ mums šais dienās nebūtu jāatceras, bet gan jāpiespiežas padoties klusumam, pārdomām un svētcerei. Kas gan uz to mūs varētu labāk paskubināt, kā Ziemsvētku stāsta gani, kas iet uz Betlēmi, sapulcējās kā pirmā Kristus draudze, un atgriežas kā jauni cilvēki savā parastā dzīvē.

Cik tāls ir ceļš līdz Betlēmei? Ganiem varbūt kādu pusstundu. Cik tāls ceļš ir šodien, uz to var atbildēt katrs ceļojuma birojs. Tā,  piemēram, no Viduseiropas tas varētu būt četru stundu lidojums jeb garāks, skatoties no tā, kur ceļojums sākas. Redzēt šīsdienas Betlēmi var būt liels pārdzīvojums vai arī dziļa vilšanās. Tas ir atkarīgs no tā, kā mēs paši spējam iejusties Kristus dzīves notikumos Svētajā Zemē.

Īstiem Ziemsvētkiem piederas – Jēzus Kristus centrā un ap Viņu cilvēki. Ziemsvētki, nevis gaismas spožumā un egļu smaržā, nevis ērtumā un svētku noskaņojumā. Šīs piedevas mums nav jānicina, bet pāri tam nedrīkstam aizmirst galveno – Pasaules Pestītāju, Mūžīgo Vārdu, kas kļuva par Cilvēka Bērnu. Luters ir rakstījis: “Dieva vārds nevar būt bez Dieva tautas”. Kas ir tie, kas pulcējās ap Betlēmes silīti? Tie ir zemie un nicinātie, neievērojamie un norakstītie, vai kā mēs šodien teiktu: nepriviliģēti mūsu sabiedrības malā stāvētāji. Tie veido pirmo kristīgo draudzi šinī pasaulē. Protams, kļūmīgs malds būtu uztvere, ka Jēzus savā draudzē būtu gribējis redzēt tikai nabagos un zemos. Svētās nakts vēstījums ir: “Es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks”. Nemaz ilgi nebija jāgaida, kad arī gudrie, bagātie un ievērojamie ieradās Betlēmes kūtī.

Šo notikumu tālāk paušana, ka “Pestītājs ir dzimis” notiek tad, kad gani sen ir Betlēmi jau atstājuši. Tikai tagad Ziemsvētku brīnums sāk kļūt dzīvs. Mums, šīs dienas kristiešiem, tas nozīmē– Betlēme ir visur, kur cilvēcīgā naktī iespiežas dievišķā gaisma, kur pasaulīgo tumsu apspīd “Tā Kunga skaidrība”: cietēju cilvēku vientulībā, bērnu namos, slimnīcu vai vecu ļaužu mītņu istabās, bēgļu nometnēs un kara šausmu ierakumos. Betlēme ir visur tur, kur Dieva klātbūtne izbiedē un tomēr pamudina Viņa slavai, kur augstprātīgie kļūst pazemīgi, cietsirdīgie mīlestības spējīgi, stūrgalvīgie saprātīgi. Dievs ir, un Viņš grib vest pie sevis “visus ļaudis lielam priekam.”

Apolonija Bērziņa, LAMB Rīgas 2. Draudze 

PRIECĪGUS ZIEMSVĒTKUS

Pār zemi kad nolaižas tumsa,
Un klusi skan baznīcu zvani,
Uz zemi krīt pārslu stari,
Un apvijot dejo ap mani.
Šo brīnišķo pasaules nakti
Ar bazūnēm, taurēm mēs sveicam,
Ar prieku uz nākošiem gadiem,
Un, labākus vēlot, tos sveicam.
Tur tālumā smiekli un kņada,
No kalna steidz pēdējais braucējs,
Še klusi skan baznīcu zvani,
Un klusējot aptin tie mani.
/Lilija Veilande, 2012./