Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

green pine tree with fireflies

Vislielākās jebkad zināmās MĪLESTĪBAS svinības

Kā mācītāja varu teikt, ka daudzi cilvēki nesaprot Ziemassvētku svinēšanas nozīmi vai iemeslu. Ziemassvētki ir vislielākās jebkad zināmās MĪLESTĪBAS svinības, – mīlestības, kas mainīja pasauli un turpina mainīt mūsu dzīvi.

Dieva tautai bija apsolīts mesija, glābējs. Dievs tik ļoti mīlēja savus ļaudis, ka nāca uz zemes kā tikko dzimis bērniņš, dzīvoja kā viens no mums. Kalpojot cilvēkiem, mācīja tos, demonstrējot Dieva lielo mīlestību pret mums. Ziemassvētki ir Dieva mīlestības, piedošanas un mūsu pestīšanas stāsts. Dieva plāns, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvi, pieņemot Viņa Dēlu, Jēzu Kristu, sākās ar Viņa bērna piedzimšanu no jaunavas. Dievs parādīja Savu mīlestību pret visiem, kas tic, piedāvājot pestīšanu un mūžīgo dzīvību. Tas sākās ar Kristus dzimšanu un turpinājās līdz Viņa Dēla Jēzus Kristus nāvei un augšāmcelšanai.

Ziemassvētki ir laiks, kad kristieši sāk sagatavot savas sirdis, gaidot Kristus dzimšanu. Mums vajadzētu ieskatīties savā dzīvē, lai redzētu, ko darīt, un veidotu tuvākas attiecības ar Jēzu. Mēs lūdzam par cerību, mieru, prieku un mīlestību.

Dievs mums teica:Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai!Marka 16:15 Es ticu, ka visiem vajadzētu dalīties šajā vislielākajā MĪLESTĪBĀ ar ikvienu šajā pasaulē. Jo tik daudzi nezina, ka viņus mīl vairāk nekā viņi var iedomāties. 

Ziemassvētki ir laiks, lai atgādinātu pasaulei, ka Jēzus Kristus nāca, lai glābtu pasauli un Viņš mīl visus.

“Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.” Lūkas 2:14 Lūgsim par mieru un dalīsimies Dieva mīlestībā ar visiem!

Kalpojot Dievam, Māc. Wannell Scott, Moltona, Alabama, ASV