Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

green pine tree with fireflies

Mūsu mācītāju novēlējumi!

Kristus piedzimšana!

Vissvētīgākie un gaišākie svētki! Tāpēc lai šajā dienā ticība sasilda sirdis, cerība sargā dvēseli un dzīve ir mīlestības piepildīta! Kad Ziemassvētku naktī iemirdzēsies zvaigznes, lai piepildās jūsu karstākā un pati labākā vēlēšanās. Lai nākotne nes izpratni par dzīves jēgu un savas laimes apziņu! Lai pagātne nāk tikai ar gaišām atmiņām, un tagadne paliek priecīga un veiksmīga!

Māc. Vera Titoviča

Kristus Dzimšanas svētki

atkal nāk pie ikviena no mums ar ļoti svarīgu vēsti: Reiz Jēzus piedzima kādā no Betlēmes kūtiņām, pavisam vienkāršā akmens silītē. Šodien Viņš vēlas piedzimt tavā un manā sirdī. Pie tam ne tikai piedzimt, bet arī augt…
Lai šīs svētās dienas gaišums piepilda arī tavu sirdi un izmaina tavu dzīvi ! Lai tā no kaut kā necila, kļūst par ko lielu un nozīmīgu!

Māc. Edgars Šneiders

Novēlu katram

– lielam vai mazam, jaunam vai jau ar dzīves pieredzi – Ziemassvētkos piedzīvot patiesu ilgi gaidīto Brīnumu! Brīnumu, kas piepilda sirdi, ir patiess, nes prieku un mieru un liek sevi gaidīt katru gadu no jauna. 
Brīnumu – šo mazo bērniņu, kas piedzimis Betlēmē, lai parūpētos par katru no mums.

Māc. Anna Dobele

Nav nejaušība,

ka Kristīgā Baznīca ir izvēlējusies svinēt Kristus Piedzimšanas svētkus gada vistumšākajā laikā. Tā ir apzināta izvēle, svinēt Patiesās Gaismas uzvaru pār tumsu. Novēlu ikvienam grūtsirdības, šaubu un tumsas nomāktajam atvērt savu sirdi un piedzīvot jaunpiedzimšanas brīnumu savā dzīvē. Bet ja Tu ne tikai gaidi uz Jēzus piedzimšanu, bet jau esi sastapies ar Glābēju un esi pilntiesīgs Dieva bērns, tad mudinu šajā satrauktajā laikā nepazaudēt galveno vēsti – Jēzus otro atnākšanu. Lai Dievs mūs bagātīgi svētī ar savu gudrību, spēku un drosmi, lai mēs esam uzticami ceļa  sagatavotāji!

Māc. Zinta Dzintara

Vai Ziemassvētki

tev un taviem mīļajiem ir kā noputējušu svētku un tā rotājumu nocelšana no skapja augšas vienreiz gadā? Vai varbūt jaunu iegāde? Kristus tikai kā rotājums? Gaidu un patīkamas trauksmes laikā, satikšanās un gaismas atgriešanās laikā neaizmirsīsim dziļāko un patiesāko, kas var mūsos dzimt un mūs pilnībā pārņemt – tā ir debešķīgi dievišķa mīlestība, ziedošanās un prieks, atbrīvošanās un satikšanās, kas nebeidzas šajos greznajos svētkos! Sastopi un piedzīvo Dzīvo!

Māc. Astra Dannenfeldte

Kad pasaule

skrien un nesas, kad tumsas spēki pārņem cilvēku sirdis, tad vēl jo vairāk šodien meklē Dieva tuvumu, mieru, cerību un spēku! Lai gaišs tev un tavam namam Jēzus dzimšanas dienas laiks…

Māc. Vivita Kalniņa

Novēlu tev

šajos Kristus dzimšanas svētkos piedzīvot Jēzus mīlestību un tās patieso spēku sirdī un dvēselē! Šodien mums tiešām nav jāiet uz Betlēmi, kā dziesmā teikts – Viņš vēlas piedzimt un dzīvot tavā sirdī un dzīvē! Ja tu vēl nepazīsti Jēzu personīgi, tad novēlu tev sirdsgudrību, drosmi un dvēselē dziļu atziņu, ka tev ir nepieciešama Viņa pieskāriens, klātbūtne un vadība tavā dzīvē! Taču, ja tu jau esi Dieva bērns un dzīvo ar Kristu Svētā Gara spēkā ikdienā, tad novēlu to pašu sirdsgudrību un drosmi paklausīt Viņa vadībai, mīlestības aicinājumam, lai vairotu Dieva gaismu un mīlestību pasaulē, lai tu būtu šīs zemes sāls! Lai gaiši, svētsvinīgi un mīlestības pilni šie svētki ikvienam!

Māc. Kristīne Rozefelde

Jēzus? Kas ir Jēzus?

Cilvēks kā tu un es, BET arī Dieva Dēls! Jēzus piedzima šajā samaitātajā pasaulē, lai tu un es varētu piedzīvot brīvību no grēka verdzības! Lai tu un es, noticot Jēzus dzimšanai un nāve, un augšāmcelšanās brīnumam, varētu iegūt lielu dāvanu – mūžīgo dzīvību! Jēzus Sevi dāvina tev! Pieņem un izsaiņo, un kļūsti par Dieva bērnu! Lūk, tā ir dāvana, kuru neviens nespēs tev zem eglītes nolikt.

Māc. Gunta Grīna-Sologuba

Novēlu tev un man,

lai Jēzus ienākšanas pasaulē un upurēšanās augļi –  ticība, cerība, miers un mīlestība dzīvotu mūsu sirdīs katru dienu! Patiešām, Viņa spēkā mīlēsim viens otru, piedosim viens otram un nesīsim Jēzus gaismu visiem! Kopā ar eņģeļiem dziedāsim gods Dievam augstībā!

Māc. Gita Medne

Ziemassvētki nāk pār tevi un mums kā mātes glāsts. Pieņem šos svētkus. Nepriecājies par viņiem tikai no malas. Bijībā ieklausies šajā valodā un paklausi tai.

Māc. Andris Vainovskis

“Kā sniegi kalnu galotnēs,
Lai mūžam balti būtu mēs.
Pirms saules jau tie iedegas
Un sārtā zeltā blāzmojas.”
/Jānis Jaunsudrabiņš/ 
 
Dārgā Latvijas Metodistu ģimene!
Lai Dieva svētībām un brīnumiem bagāts jums šis Adventes laiks un viss nākamais gads. Lai Kristus gaisma jūs katru sasilda, piepilda un vada.
Stipru ticību un veselību vēlot,

Liepājas un Virgas/Paplakas draudzes mācītājs Jānis Grunte

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,” (Jāņa evaņģēlijs 3:16)
Gods Dievam augstībā un svētīts esi tu ,lasītāj, ar šo patiesības atziņu savā sirdī! Lai brīnišķīgi Kristus piedzimšanas svētki!

Māc. Ilzīte Ozola