Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Es taču tik ļoti vēlos atdzimt

Hei, mans vārds ir Daina. Esmu jaunpienācēja „Bākuguns” komandā, lai gan ar savu radošumu esmu piedalījusies avīzes tapšanā jau agrāk.

No vecākiem es mantoju skanīgu uzvārdu – Dārzniece. Tad pārgāju vīra uzvārdā – Zamberga, ko pārmantoja manas trīs meitas.  

Es vienmēr esmu uzsvērusi, ka Rīgas 1. Metodistu draudzē esmu ienākusi caur saviem bērniem un esmu bezgalīgi pateicīga savam bijušajam vīram, par to, ka viņš manus bērnus atveda uz Rīgas 1.draudzi. Pateicoties tam esmu iemīlējusi Dievu, cilvēkus un sevi. Bet tas ne vienmēr ir bijis tā.

Agrāk draudzē pildīju dažādus pienākumus:  valdē un atkal esmu, labdarības organizācijā Metode, palīdzēju rīkot pasākumus, koncertus  un citas lietas. Tas bija tik forši: plānojām kopā ar citiem, izrotājām baznīcu, uzņēmām viesus utt. Fantastiski vai ne? Bet tas nebūt tā nebija. Kāpēc es to darīju? Tāpēc , ka man tas patika. Tāpēc, ka bija jauki dzirdēt daudz labu vārdu par to, ko daru un kā daru. Bet tas nebūt nebija tāpēc, ka es tik ļoti mīlētu Dievu. Es, protams, biju ceļā pie Viņa, bet es nebiju 100% pie Viņa kājām. Mans ES  man vienkārši to neļāva. Es nevarēju daudz reižu iziet uz kompromisu dažādos jautājumos tikai tāpēc, ka mans ES to neļāva. Svarīgāk bija apmierināt savas vēlmes un panākt savu… Mans ES dusmojās, kurnēja, apvainojās utt. Tā es baroju to savu nepiepildāmo ES vairākus gadus, tai pašā laikā juzdama, ka kaut kas jau nav īsti pareizi.  Bet Dievs pacietīgi gaidīja, kā es cīnos ar to  savu Es.

Tik ļoti egocentriski, uz mani pašu vērsti lēmumi ir tikuši pieņemti manā dzīvē. Un es nepavisam nekaunos par to atzīties, jo tikai manī tādā – salauztā un dziļā pazemībā, var strādāt Dievs un ieplūst Svētais Gars…

Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā. Salamana pamācības 15:33

Tas nav viegli, aizvien vēl katru dienu es laužu savu EGO, neļaudama tam ņemt pārspēku. Bet tagad manī ir tas bezgalīgais, pārdabiskais miers, ko var dot tikai tāds ceļa biedrs kā Dievs. Pārpārēm Viņš mani piepilda ar svētībām, prieku un pateicību. Un es nemaz vairs negribu novērsties no Viņa.

Pazemības, proti, Dieva bijības alga ir bagātība, gods un dzīvība. Salamana pamācības 22:4

Esmu sapratusi, ka, ja mēs ikviens lielajā Kristus ģimenē aizmirsīsim par savu milzīgo EGO un nenovērsīsim acis no galvenā – no mūsu Kunga, tad arī mūsu kalpošana tam Kungam kļūs daudz vienkāršāka un vienotāka. Un es apzinos, ka tikai pazemībā, iztukšota, salauzta pie Dieva kājām esmu piepildāma ar Svētā Gara dāvanām un augļiem. Dievs alkst mani un arī tevi piepildīt, tikai egoistiskais paša EGO to neļauj. Es lūdzu Dievam ik dienu pēc pazemības un EGO sagraušanas, jo es taču tik ļoti vēlos atdzimt.