Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

road towards near building

Veltījums Latvijai!

Regīnīte, tā mēs viņu saucām mūsu Rīgas 1.draudzē. Es domāju, ka ne tikai manā sirdī viņa ir atstājusi neparasti gaišas pēdas. Tāda viņa bija, nekad nesūdzējās un vienmēr jokoja par dzīves nebūšanām. Viņai piemita neparasti dziļa mīlestība pret dabu, cilvēkiem, dzīvi, Latviju un, protams, Dievu.

“Mīlu dabu un cilvēkus, un mīlu savu dzimteni Latviju. Tāpēc kamēr domāju un rakstu, gribu atstāt aiz sevis kaut ko saviem mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem. Gribu vēl teikt: “Sargājiet sevi! Lai Dievs jūs visus svētī un pasargā! Lai Dievs svētī manu dzimteni Latviju!”

Regīna Velviča “Pārdomu Laiks”

Veltījums Latvijai dzimšanas dienā


Latvijā mīļā un dārgā,
Mūžu mūžos lai Dievs Tevi sargā!
Mana tauta, kas šaustīta, pērta,
Dažādu varu kausos Tu svērta.

Mēs brīvības elpu nu sajust varam,
Liekas ne vienmēr to jūtam līdz galam.
Ja uz brīvības kalngalu rati tiek griezti,
Tad riteņos bieži tiek sprunguļi sviesti.

Cik skaista ir Dzimtene, tava un mana,
Kad ziedos ir lauki, pļavas un sils!
Kad svētdienu rītos skan baznīcu zvani,
Un pāri pār Latviju padebess zils.

Arī, Latvijā mīļā, ­ Dzimtene mana,
Tu mīļa kā māte, un tuva pie sirds.
Es ticu, ka vienmēr Dievs Tevi sargās,
Jo trīs brīvības zvaigznes pār Tevi mirdz.
[18.11.2008]

Veltījums Brīvības Piemineklim

Jau astoņdesmit gadus stāv
Rīgas sirdī piemineklis stalts.
Ar uzrakstu “Tēvzemei un Brīvībai.”
Šai akmenī tik viedi vārdi kalti
Tie mūsu tautas dzīvībai…
To mūsu senči izcīnīja kaujās,
Un Dievs aiz mīlestības tura savās saujās.
Lai mūžam mums ir “ Tēvzeme un Brīvība“,
Tik tā var pastāvēt gan Valsts,
gan tautas dzīvība…
Trīs zvaigznes pāri Latvijai lai mirdz,
To mūžam vēlas katra latvja sirds!
[18.11.2015]