Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

photo of green leafed plants

Ko Advente nozīmē man

Vārds advente nozīmē atnākšana. Advente ir tikusi svinēta daudzās kristiešu mājās gadsimtiem ilgi. Tāpat kā daudz citu lietu, konfesijām atšķiras arī Adventes gaidīšanas veids. Daži to uzskata par četru nedēļu ilgu atturības un grēku nožēlas laiku, kaut ko līdzīgu Gavēnim.

Man tas ir gaidīšanas laiks, gan publiski, gan privāti, pagātnes atcerēšanās laiks, atcerēties un priecāties par to, ka Jēzus nāca šinī pasaulē, lai iemācītu mūs dzīvot. Mācīt un parādīt mums, ka ir iespējams dzīvot tādu mīlestības pilnu dzīvi, kā Viņš mācīja. Tas ir laiks atcerēties viņa mīlestības pilno lielo  manis un visas pasaules glābšanas upuri.

Tas ir laiks,  lai svinētu ne tikai pagāni, bet arī tagadni. Tas ir laiks atcerēties visu, ko viņš darīja manis dēļ, un lūkoties nākotnē, kad viņš atkal nāks.

Man tas ir īpašs pateicības laiks. Laiks, kad es atceros pagātnes Adventes svinības manā ģimenē. Kad es augu, mana ģimene vienmēr svinēja Adventi. Mēs visi sapulcējāmies ap pusdienu galdu, nodzēsām gaismu, iededzām Adventes sveces un dziedājām Ziemassvētku dziesmas. Tas bija man ļoti īpašs laiks.

Dievkalpojuma laikā kopīgi tika iedegta Adventes svece un vakarā mēs aizdedzinājām paši savas sveces. Dienas laikā mums apkārt skanēja svešas valodas, bet vakarā mēs dziedājām latviski. Maniem vecākiem tas atgādināja  viņu pagātnes ģimenes svinības  Latvijā. Mums nebija šo pagātnes atmiņu un mēs veidojām jaunas savas ģimenes atmiņas.

Tagad manas Adventes svētdienas pieredze ir citādāka. To sajūtu, kā privātu, svētu un klusu laiku. Laiks, kad sajust Jēzus klātbūtni svētā klusumā, cerību un mīlestības liesmā.

Katru Adventes svētdienu, kad aizdedzam sveci, mēs atceramies prieku, cerību, mīlestību un ticību, ko Kristus atnākšana ienesa pasaulē un mūsos. Man tas ir prieka pilns laiks.

Nav svarīgi kā privāti tu izvēlies svinēt šo laiku, bet kopā sanākšana, kā Viņa ģimenei, ir ļoti svarīgs notikums. Sanākšana kopā publiski apliecina par  gaidām un pateicību.  Un tas arī ir Viņa mīlestības saņemšanas un došanas laiks. Veidojiet paši savas tradīcijas. Tā ir lieliska iespēja svinēt un satuvināties ģimenē. Neatstājiet novārtā šo laiku, ja esiet viens. Kristus vēlas jūs no jauna piepildīt ar mīlestību, cerību, ticību un prieku Viņā!

Viņam viss gods un slava!

Gita Medne