Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

photo of green leafed plants

ADVENTES GAIDĪŠANAS KALENDĀRS 2022

Mūsu sirdis ir Jēzus mājvieta. Iztīrīsim un saposīsim to, gaidot Sava Glābēja dzimšanas dienu!

PIRMĀ ADVENTES NEDĒĻA – CERĪBA

no 27.11. līdz  3.12. 2022.

Nākošās nedēļas laikā aicinām visus domāt par CERĪBU, kuru Dievs katram ikvienam jums ir devis. Īpaši varbūt domājiet un lūdziet par savām cerībām, un lasot Dieva Vārda apsolījumus, paļaujieties un ticiet, ka Dievs jūsu cerību un ticību atalgos. Slavēsim un godināsim Dievu par to, ka mums Viņā ir patiesā CERĪBA! Pietuvosimies Dievam vēl tuvāk!

OTRĀ ADVENTES NEDĒĻA – MIERS

no 4.12. līdz 10.12.2022

Pajautāsim sev, vai arī mēs esam miera nesēji? Vai mēs pildām Jēzus pamācību nesdami mieru pasaulē, kā rakstīts Mateja ev. 5:9 “Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.”

TREŠĀ ADVENTES NEDĒĻA – MĪLESTĪBA

no 11.12. līdz 17.12. 2022.

Aicinājums nākošās nedēļas laikā domāt par Dieva mīlestību, atrast laiku kopā ar Dievu un pateikt paldies, ka caur Viņa mīlestību esi glābts un pasaulei ir dota cerība! Arī šodien Dievs runā uz mums caur vienkāršiem cilvēkiem uz zemes, tikai jautājums vai mēs dzirdam? Vai mēs apstājamies dienas rutīnā un skriešanā un atrodam laiku sadzirdēt Dieva balsi un izjust Viņa mīlestību?!

CETURTĀ ADVENTES NEDĒĻA – PRIEKS

no 18.12. līdz ZIEMASSVĒTKIEM

Nākošās nedēļas laikā aicinām pārdomāt un lūgt par cilvēkiem, kas nepazīst Dievu mīlestību un kuriem nav šī prieka, miera un cerības izjūtas! Aizlūgsim un lūgsim, lai Svētais Gars dod mums iespēju liecināt par Jēzu kādam, kas Viņu vēl nepazīst.