Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Patiesība caur Dieva Vārdu!

Atjauno sevi un savu prātu 2:

Jēzus tam atbildēja: “Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu.

Jāņa 14:23 NLB

 Pateicoties Jēzus Kristus upurim un Dieva Vārdam, ko mēs uzņemam ikdienā caur Bībeli, mums ir attiecības ar Dievu. 

Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks.

Jāņa 15:7 NLB

  Kad mēs pietiekami esam pavadījuši laiku Dieva Vārdā, tas iesakņojas ar vien dziļāk un dziļāk mūsu sirdīs, mūsu apziņā, pārvērš  mūsu domāšanu un dzīvesveidu. Tas kļūst par daļu no mums.  Tam seko izmainīta lūgšanu dzīve! Katrā lūgšana ar vien vairāk tiek balstīta uz Dieva Vārdu. Un katra lūgšana, kas balstīta Dieva Vārdā un nāk no sirds tiek izpildīta! Un Bībele mums jau atklāj, ka jebkura lūgšana, kas ir lūgta balstoties uz Dieva Vārdu ir Dieva griba! 

Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba – to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

Romiešiem 12:2 NLB

  Kā jau augstāk minēju Dieva Vārds izmaina visu, bet ar nosacījumu, ka pavadām pietiekoši laika lasot to, pārdomājot to un rīkojoties pēc Dieva Vārda. 

Ir kas svarīgs – prāta atjaunošana notiek visas dzīves garumā! Un tā tad arī Dieva Vārdam tavu sirdi ir jāpiepilda visas dzīves garumā, lai atjaunošanās varētu turpināties…

 ( Ja iedziļināsimies un aizdomāsies par vērtībām un pozīcījām Dieva un pasaulīgajām, tad atskārtīsim,ka pārsvarā tās ir pretējas vērtības un pozīcījām skatījumā/ dzīvošanā/ uzvedībā/ domāšanā). 

Bet mēs visi, būdami atsegtu vaigu, atspoguļojam Kunga godību, un Kungs, kas ir Gars, mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā.

2. Korintiešiem 3:18 NLB

Vai domājot un rīkojoties ikdiena tu vari teikt, ka tā Dievs rīkotos tieši tajā mirklī?
Vai lūkojoties uz sevi vari teikt, ka esi Dieva atspulgs?

 ( Šos jautājumus es personīgi sev uzdevu šovasar. Tas man lika paskatīties uz sevi no malas, atgriezties pie Bībeles un piepildīt savu sirdi, domas un muti ar to, ko Dievs saka- kas es esmu.)

Lūgsim:

Mīļais Debesu Tēvs paldies, ka izlej manā sirdī Savu Svēto Vārdu un patiesību, caur ko tiek atjaunota visa mana dzīve. Es lūdzos Kungs, lai ik viens mans solis un rīcība manā dzīvē atspoguļotu Tevi! Es Tev to lūdzos Tava Dēla- Jēzus Kristus Vārdā, Āmen!