Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

tiekoties septembrī..

Hei cilvēk, kā klājas tavai dvēselei? Vai tā baudot dzīvi nav novērsusi skatu no Kristus? Vai atrodoties bēdās neesi piemirsis, ka Svētais Gars aizlūdz par tevi? (Romiešiem 8:26) Draugs, priecīgs vai bēdīgs zini Dievs aicina tevi šodien pieņemt un nostāties uz dzīvības ceļa, kas ir Jēzus Kristus! (Apustuļu darbi 2:28; Jāņa evaņģēlijs 14:6)

Es aicinu tevi nepalaist garām savu iespēju šodien tuvoties Dievam. Kristus atgriezīsies (Apustuļu darbi 1:11), bet tad būs par vēlu meklēt glābiņu pie Dieva. (Mateja 24:30; Atklāsmes grāmata 1:7). Par vēlu līdzīgi kā plūdu laikā Noa paustā brīdinājuma neuztveršana nopietni. (Mateja 24:37-39).

Nevēlos tevi biedēt, bet atgādināt, ka šodien tev ir dota izvēle iet pa šauro vai plato ceļu. Šodien tu vari griezties pie Dieva nožēlā un, ja neesi vēl paguvis, pieņemt Jēzu Kristu ne tikai ar prātu, bet arī ar sirdi. 

Tev nav jālūdz gari, bet no sirds. Dievs neuzlūko tevi kā cilvēki. Cilvēks spriež pēc tā ko redz acs, bet Dievs redz tavu sirdi. (1.Samuēla 16:7).

Nebaidies būt patiess Dieva priekšā, esi tu pats. Un zini, Dievam tu esi svarīgs, Jēzus tevi mīl!