Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Visi cilvēki uz šīs zemes sastopas ar skumjām

Brāļi, mēs negribam atstāt jūs neziņā arī par aizmigušajiem, lai jūs neskumtu, kā tie, kam nav cerības. Jo, ja mēs ticam, ka Jēzus nomira un ir augšāmcēlies, tāpat kopā ar Viņu Dievs atvedīs tos, kas Jēzū aizmiguši. 1 Tesaloniķiešiem 4:13-‬14 

Visi cilvēki uz šīs zemes sastopas ar skumjām, kad no dzīves aiziet mīļi un tuvi cilvēki. Un daudzi cilvēki, ejot cauri sēru laikam, vaino sevi, citus cilvēkus, Dievu… Dievs nenogalina. Viņš ir dzīvība un mīlestība. 

Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu caur Viņu pestīta. Jāņa evaņģēlijs 3:16-‬17 

Mums ir pieņemts izteikt līdzjūtību, kad ir zaudēts tuvinieks, bet šie vārdi nemierina. 

Patiess mierinājums atnāk tikai no Dieva. Dievs zina ik katru tavu nodzīvoto dienu un arī to kuru vēl neesi piedzīvojis!  Vēl jo vairāk Dievs zin visus tavus notikumus, pārpratumus, apstākļus kādos tu esi pašlaik. Viņš saprot tavas ciešanas un sirds sāpes. Viņš jūt tev līdz. 

Jēzus, redzēdams viņu un jūdus, kas ar to bija atnākuši, raudam, garā satriekts, uztrauca sevi, Un Viņš sacīja: Kur jūs viņu nolikāt? Tie Viņam atbildēja: Kungs, nāc un skaties! Un Jēzus raudāja. Tad jūdi sacīja: Lūk, kā Viņš to mīlējis. Jāņa evaņģēlijs 11:33-‬36 

Dievs vēlas soli pa solim spert kopā ar tevi, lai izvestu tevi no sērām. Viņš tevi aicina atdot visas savas sāpes Viņam un paļauties uz Viņu. Vai tu esi tam gatavs? 

Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu!“ PSALMI 91:15-‬16

Lūgsim: 

Debesu Tēvs, es pateicos, par visām manas dzīves dienām uz šīs zemes, kā arī par manis izpirkšanu. Es pasakos, ka Tu esi vienmēr bijis līdzās man. Lai Tava prieka spēks ir par stiprinājumu man. Jēzus Vārdā, Āmen!