Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Kas tu esi? Kam gribi līdzināties?

Es katru rītu pateicos Dievam, cik brīnišķīgi Viņš mani ir radījis. Ka redzu, dzirdu un jūtu. Ka varu priecāties un skumt. Lai gan atceros, ka Dievs devis cilvēkam vienu muti un divas ausis, lai mēs vairāk klausītos nekā runātu, tomēr man nekādi tas neizdodas… 

Vai esat dzirdējuši teicienu „Tu esi tas, ko ēd”? Nedomāju vis. Es piekrītu tam, ka esi tas, ko domā. Nē, nevis tas esi, ko domā pats par sevi. Bet gan tu esi tas, kādas domas tu domā…

Mēs cenšamies domāt labas, gaišas domas, bet tomēr ik pa brīdim mūsu prātā savelkas dusmu vai skaudības mākoņi, mūsu acis sāk mest zibeņus, un no mutes izplūst asu vārdu straume. Diemžēl šo straumi nevar pagriezt atpakaļ – vārdus nevar izdzēst ar taustiņu „delete”. Un man jāatzīstas godīgi, lai kā es censtos, tas notiek aizvien no jauna – mana vārdu krusa ik pa laikam kādu sāpina…Es zinu skaidri, ka asu vārdu sākums ir meklējams prātā, kādā nejaukā domu mākonī. Tāpēc tik svarīgi ir kontrolēt savas domas. Tāpēc tik svarīgi ir uzticēt sava prāta pārvaldību Dievam. Kā Psalmos Dāvids atzīst – Dievs, Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Ko darīt, ja galvā lien nepiedienīgas vai ļaunas domas? Ķerties pie sava superieroča – lūgšanām! Lūdz katru dienu! Lūdz neatlaidīgi! Jo tam nevajag ne īpašu laiku, ne īpašu vietu… Lūdz, kad tava dvēsele raud! Lūdz, kad tava dvēsele gavilē! Lūdz, Svētā Gara vadību un palīdzību savu domu attīrīšanā! Jo mūsu klupšana un krišana sākas prātā…mūsu pasaulīgajās domās. Bet Dieva Vārds saka, lai netopam šai pasaulei līdzīgi.

Mani izbrīna, kad dzirdu kristieti attaisnojamies sakām – Dievs mani tādu radīja. Tāda vai tāds es esmu. Ko es varu tur darīt? … Tātad cilvēks apgalvo, ka grēko tāpēc, ka Dievs tādu viņu ir radījis. Un tie ir apzināti meli.

JO DIEVS MŪS RADĪJA SEV LĪDZĪGUS!

„Dievs radīja cilvēku, Viņš to radīja Dieva līdzībā. Viņš tos radīja vīrieti un sievieti, un Viņš tos svētīja.” 1.Mozus 5: 1-2

Mēs dzīvojam šajā pasaulē starp dažādiem cilvēkiem.

Un VISUS cilvēkus Dievs radījis Savā līdzībā…

Bet Dievs arī devis mums brīvu izvēli, kam līdzināties… Vai mēs cenšamies pēc līdzības, kurā esam radīti? Vai arī līdzināmies tiem, kuri netic Dievam? Tik kārdinoši ir pasaules labumi, pasaulīgi tikumi. Jo tā ir vieglāk dzīvot – peldēt pa straumi dzīves laivā ar nosaukumu „VISI DARA TĀ”.

Neesi iepuvis ābols

Lūdzu, nekāp šajā laivā, kuras burās pūš sātana elpa! Nekāp laivā ar iepuvušiem āboliem! Jebkurš labs dārznieks zina, ka pat viens iepuvis ābols spēj sabojāt veselu kasti brīnišķīgi gardu ābolu…un nekļūsti pats līdzīgs ābolam, kas tikai no ārpuses ir skaists un veselīgs, bet iekšā serdē jau sācis pūt. Sāc attīrīt savu prātu, savas domas…Sadzirdi un ieklausies, ko Dieva Vārds tev saka:

 „Un netopiet šai pasaulei (šim laikam) līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā (prātā), lai pareizi saprastu (varētu izprast), kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” Vēstulē Romiešiem 12:2