Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Kam kalpo tu?

Tu neuzvarēsi, kamēr domas par problēmu ir  pārņēmušas visu tavā dzīvē.

Pēdējais mēnesis man ir bijis visgrūtākais garīgi.

Līdz izmisumam esmu lūgusies un tomēr neemu vēlējusies ieklausīties Dievā. Līdz reiz spēku izsīkumā es kliedzu uz DIEVU! Es kliedzu, ka vairs nespēju, ka jūtos aprīta dzīva un izsmelta. Un Debesu Tēvs man sniedza (vairākas reizes) atbildi, ko biju palaidusi garām vai nevēlējos saprat. Un šī atbilde skanēja tā: tu neuzvarēsi, kamēr problēma aptumšo visu tavā dzīvē un atņem tavu dzīvi.

Dievs atvēra man acis un palīdzēja pieņemt faktu, ka es domāju par problēmu kopš brīža, kad pamostos no rīta, līdz brīdim, kad liekos gulēt. Un pat naktī pamostoties tā ir mana pirmā doma. Lai gan es stāvēju pretī, tomēr vairāk domāju par problēmām, nekā par Bībeles apsolījumiem, kuros stāvēju.

Un tad studējot Bībeli šī rakstu vieta man nemitīgi atgādināja par sevi, tā atkal un atkal nāca pie manis: 

“Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes?” Mateja evaņģēlijā 6:24-25

Pievērs uzmanību tam, ka Jēzus pateica: “Neviens nevar kalpot diviem kungiem”.

 Viņš teica: “Nezūdieties un nedomājiet  par problēmu visu laiku”. Viņš runāja par to, ka mēs kalpojam savām domām!

“Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi.” 2.Korintiešiem 10:5

Mums jāapsauc katru domu, kas tuvina mūs bezdibenim. Mums ir  jāpakļauj savas domas Dieva Vārdam. Bet tas ir iespējams vien tad, ja mēs lasām Dieva Vārdu. 

Mana brīvība iestājās tad, kad es sapratu, ka apstākļu maiņu es nemanīšu, kamēr es neesmu mainījusi savu domāšanu.

Saprotu, ka to izdarīt nav viegli, īpaši, smaga pārbaudījuma un tumsas vidū.

 Te būs tas, ko es daru un, kas man palīdz mainīt manu situācīju:

 Ja pat tas šķiet neiespējami izdarāms atceries- Dievs neteiks tev darīt to, ko tu nevari izdarīt.  Tev tas nav jādara vienam. Tev ir Dieva Vārds (Viņa domas). Tev ir Svētais Gars, kas tevi stiprina un vada, tikai ieklausies! Aizdomājies un izmaini to, ko runā. Pastāvīgi runā Dieva Vārdu. Atceries, ka ticība nāk no dzirdēšanas un dzirdēšana no Dieva Vārda sludināšanas. (Romiešiem 10:17). Neaizstāvies, bet uzbrūc! Uzbrūc ļaunajam garam, kurš cenšas kontrolēt tavas domas. Uzkliedz viņam tik skaļi, cik vien iespējams. Tev tas ir nepieciešams sevis paša dēļ – uzkliegt, lai tu beidzot sadzirdētu pats sevi!  Esi stabils. Neļauj savam prātam novērsties. Nenodarbini savu prātu ar citām lietām tikai tādēļ, lai “novērstos no situācijas”. Atceries, ka tavi cīņas ieroči nav miesīgi, bet stipri Dievā, cietokšņu noārdīšanai. (2.Korintiešiem 10:4). Tieši ar to tev ir darīšana – cietokšņiem –  sagrauj tos! Tiecies ar citiem ticības piepildītiem cilvēkiem. Ej uz Dievkalpojumiem, Bībeles stundām, semināriem, kur tiek sludināts Dieva Vārds. Nerunā par savu problēmu aizvien no jauna. Ļauj runāt arī citiem.  Saņemies slavēt Dievu. Paskaties:

 Psalmi 9:2-4: “Es pateikšos Tam Kungam no visas sirds, es sludināšu visus Tavus brīnumus. Es priecāšos par Tevi un līksmošu, dziedāšu Tavam Vārdam, Tu, Visuaugstākais! Kad Mani ienaidnieki ir atkāpušies, ir krituši un gājuši bojā Tavā priekšā”.

 Lūk, kāpēc sākumā liekas, ka slavēt Dievu ir tik grūti- velns zina, ka, ja tu to izdarīsi, tad viņš būs spiests griezties atpakaļ un atkāpties.

 Nobeigumā vēlos tev atgādināt- Jēzus grib, lai tu esi brīvs. Tava brīvība jau ir izpirkta ar Viņa dārgajām asinīm. Nepadodies, jo Jēzus nepadevās tevis dēļ! Sāc jau tagad ieviest jaunus soļus savā dzīvē. Jo tikai rīkojoties (nepietiks iespējams ar vienu reizi vai vienu dienu) viss sāks mainīties. Dieva apsolījums kļūs par tavu uzvaru! Tu vairs nebūsi savu domu un prāta vergs! Pieņem tos apsolījumus, ko Dievs tev dod! Nepakļaujies savām domām, kas laupa tev dzīvi!