Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Kā “Bākuguns” tev personīgi ir palīdzējusi tuvoties Dievam?

Avīzē mēdzu tulkot ne tikai savus rakstus, bet arī citu. Dievs tulkošanas dāvanu ir atklājis man tikai nesen un tā vēl nav pilnīga, bet caur tulkošanu Dievs atklājas īpaši un ved mani dziļumā.  Es nebeidzu slavēt Dievu par katru atklāsmi un stiprinājumu, ko Viņš man dod. (Liene Līcīte)

Rakstot avīzes sleju “Neērtās sarunas” es atklāju Dieva Vārda dziļumu – ievēroju nianses, kas bijušas slēptas manam prātam pirms tam. Runājot ar cilvēkiem un uzklausot liecības par Dieva klātbūtni viņu dzīvēs, es jūtos stiprināta. Un esmu pateicīga katram par atklātību.  Dievs mani māca izprast Viņa gribu un pakļauties tai. Un es aizvien tikai mācos… (Rita Lapsiņa)

Ir divi veidi kā avīze “Bākuguns” palīdz man tuvoties Dievam. Pirmkārt, es redzu un piedzīvoju kā Dievs darbojas pašā redakcijas komandā. Viņš mūs uzticīgi ved vienā virzienā – bieži mēs nepārrunājam konkrētas tēmas, vai virzienu mēneša izdevumam, bet Svētais Gars visu ir pakārtojis mūsu dzīvēs tā, ka mēs sarakstam, intervējam cilvēkus un piefiksējam tēmas, kas viena otru svētīgi papildina. To var izdarīt tikai Dievs! Lai gan tas ir tikai viens no piemēriem, tomēr Dieva pieskāriens mūsu komandā ir jūtams un tieši Viņa nebeidzamā uzticība man palīdz pietuvoties Dievam tuvāk. Un otrs veids ir pašas avīzes daudzpusība – caur rakstiem, svētrunām, vēstures ainām, intervijām… Dievs ļauj man piedzīvot un atklāt Viņa sirdi aizvien vairāk. (Kristīne Rozefelde)

Esot šajā kalpošanā, manī ir nostiprinājusies pārliecība par to, ja Dievs tevi uz kaut ko aicina, Viņš arī gadā par to, lai tu saņemtu visu nepieciešamo tā īstenošanai. (Laura Sudāre)

Man vispārsteidzošākais liekas tas, kā Dievs strādā pie tēmām katrai avīzei. Kad es gatavojos rakstīt rakstu, es par to iepriekš domāju, kas varētu būt aktuāls bērnu un jauniešu slejā. Tomēr tās ir manis pašas domas. Kad esmu lūgšanās jau atrodoties pie datora ekrāna, Dievs iemāca nolikt malā savu ego, paskatīties uz lietām no cita skatu punkta vai iedod pilnībā jaunu tēmu! Kalpošana avīzē ne vienmēr ir viegla, tomēr caur to tuvojos Dievam un mācos paļāvību uz To Kungu! (Laine Guzlēna)