Vēstures sleja

PIEAUGŠANA ŽĒLASTĪBĀ

6.daļa
Dr. Č. Finnejs
(Turpinājums)

5) Egoisms vai savtība vijās savās formās. Redzi, tur ir pate sakne, pats avots, pate būtne un visa ļaunuma sakopojums zemes virsū. Esat arvienu gatavi; vērojat cieši to; nedodat ceļu savam “Es”, – kurš gatavs caurlauzties uz katra jūsu dzīves soļa. Ja jūs ar kādu nākat naudas darīšanās, sargājaties egoisma; rīkojaties tā, kā jūs rīkotos nāves priekšvakarā; tā kā jūs vēlētos, lai rīkotos ar jums. Ja jūs ievērojat, ka šādā lietā jūs skatāties tikai uz sevi – apstājaties! Vai jūs rīkotos tā, ja tas Kungs stāvētu jums blakām? Ja ne, tad atkārtoju – apstājaties! Te iemaisīts velns! Atminat, jūs nevarat pieaugt žēlastībā, ja darīšanu attiecībās stingri sev nesekojat. Ja varu sagrābj šis spēcīgais “Es”, aizdzenat to projām: “Ciet klusu tu nemierīgais “Es”! Tev šeit nav vietas! Tas darbs nav mans, – bet Dieva, to strādāju Viņam.” Nav iespējams pieaugt žēlastībā, kamēr nepiespiedīsi klusēt šim “Es”.

6) Slinkums. Pietiek šī ļaunuma vien, lai pasludinātu pasauli. Paskaties, cik atgriezto paliek uz ceļa un atkrīt aiz slinkuma. Tie vienkārši aizmieg. Līdzīgi slinkiem strādniekiem, tie blandās no vietas uz vietu it kā tiem nebūtu darba. Strādāt tie negrib, varbūt, tikai vārdos un tā baznīcā tie ir kaut kas līdzīgi kodēm. 

7) Skaudība. Kādas jūsu jūtas, kad citi jums aiziet priekšā dienestā, sabiedriskās vai naudas lietās? Vai jūs priecājaties par to, jeb vai jums ir nepatīkami? Izsargāties pēdējo! 

8) Godkārība.  Viņa bija krišanas iemesls eņģeļiem un visādā ziņā apspiežama, bez kā pieaugšana žēlastībā nav domājama. 

9) Nešķīstas domas. Mēs tādā mērā esam padoti visādiem kaitīgiem iespaidiem ap mums, kā ja labi cieši sev nesekojam, tad paši drīzi vien topam ietīti dažādās netīrās domās.

Nepieciešama stingra uzmanība uz acīm, ausīm – jā un uz visām ārējām jūtām, citādi tie katrā ziņa būs pavedēji uz grēku. Tuvojas briesmas – tūliņ vērs savas domas uz citu pusi. Pietiek tik lai dotu tām drusku brīvības un neizbēgami iekritīsi, kur neder. Redzi, kur rodas atbildība! Griba pārvalda domāšanu, un tādēļ no manis atkarājas, domāt to, vai citu un tādā kārtā iespaidot savas jūtas. Tā tad es esmu atbildīgs par tām.

Jānodarbojas cilvēkam kaut tikai domās gar kādu priekšmetu un šis priekšmets neizbēgami darīs uz viņa iespaidu, kura sekas nekavējoši parādīsies; [ar šim sekām viņš ir atbildīgs, tāpēc, ka savas jūtas viņš pilnīgi spēj pārvarēt. 

Atkārtoju, visos tamlīdzīgos gadījumos nekavējoši pagriezies uz otru pusi. Nost, prom no šīm netīrām domām! Citādi, līdzīgi līpošai vainai, viņas apņems visu dvēseli! 

(Sekos turpinājums)

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM