Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Vai Jēzus ir aicināts pie tava ģimenes galda?

Visas labas dāvaniņas, Kungs, no Tavām rokām nāk. Svētī nu, ka, baudot viņas, sirsniņa Tev pateikt māk!” Bērnišķīga pateicības dziesmiņa, no Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas dziesmu grāmatas. To bieži kopīgi dziedam pirms maltītes baudīšanas sadraudzībā. 

Kas sēž pie tava ģimenes pusdienu galda, kas bauda maltīti kopā ar tevi? Dīvaini jautājumi, kāds nodomāja…Laikmetā, kurā bieži ēdam, nepārtraucot savu darbošanos – ēdam pie datora, ēdam skrienot no darba vai skolas, ēdam pie stūres – tiešām dīvaini jautājumi…

Vai esat pamanījuši, ka daudzas lietas ir sagriezušās ar kājām gaisā? Ka nesvarīgās nostājušās pirmajā vietā, bet svarīgās aizstumtas aizmugurē vai pavisam aizmirstas? Kā tavā ģimenē notiek kopīga maltītes baudīšana? Ar pusdienu šķīvi rokās, skatoties televizoru? Daloties savās emocijās un azaidā ar seriālu varoņiem, nevis ar saviem bērniem, savu sievu vai vīru? Vai Jēzus vispār ir aicināts pie tava ģimenes galda? Ja pirms maltītes tava ģimene pateicas Dievam par dienišķo maizi un lūdz svētīt ēdienu, ko baudīsiet, tad Jēzus ir pie tava galda.., ja nē…atbildi izdomājiet paši…

Manuprāt, Dievs svētī ģimenes, kur Viņa likumus tur godā un pilda.

„Godā savu tēvu un māti, – tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.Efeziešiem 6:2-3

Varbūt šī svētā un svarīgā lieta – ģimenes kopīga mielasta baudīšana – ir pazudusi, kļuvusi nesvarīga tavā namā. Es aicinu reanimēt – atdzīvināt un iedzīvināt – šo tradīciju. Dod tai jaunu elpu šomēnes, gatavojot Ģimenes dienas svētku pusdienas! Lai ikviens ģimenes loceklis piedalās svētku mielasta gatavošanā! Kopīgi gatavojiet ēdienu, uzklājiet un izrotājiet galdu. Un neaizmirstiet par neatņemamu sastāvdaļu ģimenes pusdienās – atceries galda lūgšanu un ierosini sirsnīgas sarunas, izrādot patiesu ieinteresētību vienam par otru…Neapklusini aizrautīgu runātāju un netincini klusētāju..Ieklausies vārdu straumē un ieklausies nepateiktajā..Tāds būtu svētīgi kopā pavadīts laiks pie ģimenes mielasta galda… 

Un, noslēdzot rakstu, vēlos atgādināt Bībelē rakstīto par lietu kārtību ģimenē:

 Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas tā Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam Kungam. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai tie netop bailīgi.”Pāvila vēstule Kolosiešiem 3:18-21

Šajos Bībeles pantos viss pateikts skaidri un izsmeļoši. Piekrīti? Ja tu vēlies pastāstīt par savu ģimenes svētīgu kopā būšanu vai arī nepiekrīti man, raksti uz redakcijas e-pastu avīze@bakuguns.lv