Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

„Sadraudzība un draudzība”

Manuprāt, tā ir milzīga privilēģija, ka mēs varam viens otru saukt par brāli vai māsu. Mums visiem ir viens un tas pats: Tēvs Debesīs, Glābējs. Esam vienā un tajā pašā Debesu Valstības Ģimenē. Un esot kopā vienā Kristus draudzē, mēs varam viens otru saukt par brāli vai par māsu! Ja mēs sākam aizdomāties par to – kas ir draudze, kāda ir draudzes nozīme un īpaši tiem cilvēkiem, kuri ir mums blakus- tad pārņem tāda milzīga prieka sajūta! Vai mums ir kādi tuvi draugi no bērnības vai jaunības? Tādi par kuriem mēs varam stāvēt un krist? 

Jā, interesanti kā cilvēks radīts! Patiesībā tā ir tāda milzīga Dieva žēlastības dāvana, ka mēs ilgojamies un tiecamies pēc attiecībām, pēc draudzības: īstas, tuvas un patiesas draudzības, kas nepievils un nenodos! Mums katram var būt MILZĪGS POTENCIĀLS kļūt viens otram par labiem un sirsnīgiem draugiem!

Psalms 1:1-6 Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž, kam par Kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti! Tas aug kā koks, stādīts pie ūdeņu straumēm,- augļus tas laikā nes, lapas tam nenovīst, ko tas dara, viss izdodas. Bet ļaundariem tā nav- tos kā pelavas putina vējš. Tādēļ ļaundari nepastāv tiesā, nedz grēcinieki taisno draudzē, jo taisno ceļu Kungs zina, bet ļaundaru ceļš ir pazušana!

Arī šajā rakstu vietā minētas divas cilvēku kategorijas: neuzticams un uzticams cilvēks; bezdievīgais un dievbijīgais. KĀDS ESI TU? Mēs vienmēr dzīvē sastopamies ar dažādiem cilvēkiem. Taču šajā Psalmā ir novērojam tāda, kā augoša/ attīstoša darbība. Neseko bezdievīgo padomam- neuzsūc nepareizas domas, nestaigā viņu ceļus un nesēdi viņu vidū. Tātad mēs varam sākt aizmaldīties savās domās, sākt staigāt līdzi bezdievīgo gaitām, līdz brīdim, kad jau apsēžamies un ērti iekārtojamies tajā vidē! Mīļie, šī rakstu vieta arī atklāj to, ka GRĒCINIEKS nepastāvēs TAISNO draudzē! Kāpēc? Jo tie ir cilvēki, kas nelaiž Jēzu – PA ĪSTAM sirdī un dzīvē. Viņi nepastāvēs draudzē, jo tā viņus garlaiko. Viņi neredz gadu no gada sevī nekādas izmaiņas, arī dzīvē īpašas pārmaiņas nav. Bet, kas notiek ar TAISNO? Taisnots- tas ir cilvēks, kurš līdz galam un pa īstam ir pieņēmis Jēzu par savas dzīves Glābēju. Viņa dzīvē notiek izmaiņas. Šāds cilvēks dalās ar liecībām, jo viņam ir ko citiem teikt kā Dievs darbojas viņa dzīvē. Viņā notiek  progress, jo viņš ir pie Dzīvā ūdens un nes augļus! Kas ir tās lietas, kuras palīdz tev augt? Kas ir tas, kas atnes tev dzīvību? 

Jāņa evaņģēlijā 15.nodaļā Jēzus saka, ka Viņš ir tas Vīna koks un mēs esam tie zari. Ja mēs paliekam pie Vīna koka, tad arī nesīsim augļus. Un es tā aizdomājos: pēc kā vislabāk var pateikt, ka mēs esam kopā ar Jēzu? TIE IR CILVĒKI AR KURIEM MĒS ESAM KOPĀ! Ja tu regulāri esi kopā ar tādiem cilvēkiem, kuri ir Kristus sekotāji pa īstam- kuri lūdz, studē, aug garīgi, kuri visu laiku liecina kā Dievs darbojas viņu dzīvēs- tad arī tev gribas būt tuvāk Dievam, vairāk lūgt un ar gara acīm skatīties uz šo pasauli! Mēs nesen runājām par to, ka tas kas ir tavā sirdī, ir tavās domās, kas ir tavās domās, tas nāk ārā no tavas mutes un to tu dari! Ja mēs sēžam lielākoties savā dzīvē bezdievīgo vidū – tas nozīmē, ka mūsos kā pilieni pil iekšā bezdievīgo/pasaulīgo uzskati, viedokļi! Tevī pil, līdz vienu dienu tu jau staigā un sēdi bezdievīgo vidū. Es bieži savā dzīvē esmu dzirdējusi ticīgus cilvēkus, kuri liecina, ka ja esi izlaidis kādu Dievkalpojumu, Bībeles studijas, vai ilgāku laiku neesi bijis baznīcā kopā ar kristiešiem, kas arī tuvojas Dievam, tad tu ar laiku izjūti tādu kā tukšumu un nomāktību, jo bezdievīgie pasauli saskata savādāk. BET MUMS IR JĀSKATĀS UZ JĒZU. JĀSKATĀS UZ PASAULI UN PASAULĒ NOTIEKOŠO AR JĒZUS ACĪM! Mūsu aicinājums ir celt vienam otru; stiprināt vienam otru; mīlēt vienam otru; lūgt vienam par otru; iestāties vienam par otru; motivēt vienam otru! Ja es jautātu- vai tu gribi augt garīgi, vai tu gribi augt ticībā un Dieva pazīšanā, vai tu vēlies garīgi un morāli būt dzīvs kā zaļojošs koks? TAD PIEVĒRS UZMANĪBU DRAUDZĪBAI! DIEVIŠĶAI DRAUDZĪBAI AR LĪDZCILVĒKIEM, KAM IR ŠĪ PATI VĒLĒŠANĀS!

Mācītājs 4:9-12 Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm; Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas ir viens! Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ! Tāpat arī, kad divi guļ kopā, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats? Un, ja kāds var vienu pievarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut.

Mūsu Dievs ir mīlošs un gādīgs Dievs! Un Viņš ir ģimenes autors – ģimene Viņam nozīmē ļoti daudz! Cik labi ir, ka mūsu ticība dzīvajam Dievam neliek mums no sevis atteikties, no savas brīvās gribas un tikt ar visu vieniem galā. Cik labi, ka mēs varam kopā ar Dievu un kopā ar līdzgaitniekiem, ar kristīgo ģimeni iet ticības ceļu un celt Debesu Valstību! Jēzus ir teicis – Jāņa ev. 8:32 patiesība mūs darīs brīvus! Ir kāda ļoti svarīga žēlastības dāvana, kuru Dievs mums visiem ir dāvājis. Dievs mums caur Jēzu Kristu ir dāvājis grēku piedošanu. Caur svētajiem rakstiem Dievs mums māca, ka draugi viens otram izsūdz savus grēkus. Jēkaba 5:16 māca: izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo Dievs zina, ka tas novels no mūsu dvēselēm smagumu. Tas mūs atbrīvos! Būt ievainojamam, būt atklātam, būt patiesam par savu dzīvi un to  kāds tu esi, dāvā mums arī daudz lielāku līdzjūtību, kad skatāmies uz citu darbiem un rīcībām. Mēs neesam perfekti un mums nav jābūt perfektiem. Mūsu uzdevums ir tiekties pēc Dzīvā ūdens, pēc Jēzus, kurš mūs padara par svētiem ļaudīm Dievam par godu! Es vēlos jūs šodien iedrošināt- veidojiet attiecības viens ar otru. Veidojiet dziļas un īstas attiecības. Lai tava drauga, taisna cilvēka, lūgšana spētu spēcīgi un efektīvi darboties par tevi! Lai Dievs un mūsu Draugs Jēzus svētī mūsu draudzību, lai mēs varam būt pa īstam atvērti un uzticami! Āmen!

2016. gada jūlijs