KAS IR DIEVA ĢIMENE?

Mēs katrs piedzimstam savā ģimenē, ko Dievs mums ir paredzējis. Dažreiz mēs piedzimstam ģimenēs, kurās ir abi vecāki, dažreiz viens. Kāda ģimene varbūt ir labāk situēta, kāda varbūt dzīvo pieticīgāk. Kāda ģimene iespējams izstaro mīļumu pret visiem, kāda ģimene iespējams ir ieturētāka, bet tik un tā tevi mīl. Mēs nevaram izvēlēties ģimenes kurās mēs piedzimstam, taču varam izvēlēties pievienoties Dieva ģimenei! 

Jāņa evanģēlijā ir teiks, ka uzticoties Jēzum mēs kļūstam par Dieva bērniem. Tas nozīmē, ka katrs kurš uzticas Jēzum tiek uzņemts Dieva ģimenē. Mēs esam garīgās ģimenes locekļi kopā ar citiem brāļiem un māsām Kristū.

Bet ko tas nozīmē? 

Mūs visus apvieno Tēvs, kurš mūs adoptējis savā ģimenē Savas lielās mīlestības dēļ. Dievs mūs pieņem tādus kādi mēs esam. Viņš pieņem katru ar saviem talantiem, rakstura īpašībām un grēkiem. Bībelē ir teikts, ka mēs visi, kas esam Viņa ģimenē, esam viena miesa. Būt vienai miesai ne vienmēr ir viegli, bet Dievs to ir paredzējis, lai mācītos būt viena miesa, kura pagodinātu Viņu!

Šī garīgā ģimene ir nepieciešama, jo Dievs mūs stiprina caur garīgo ģimeni. Dievs savu ģimeni ir izveidojis tā, lai mēs cits citu pamācītu un būtu viens otram, tad, kad tas ir nepieciešams. Viņš mūs pasargā, jo esam viens otram. Arī brīžos, kad apkārtējā pasaule mūs ietekmē, mūsu priekšrocība ir vērsties gan pie Dieva, gan Viņa ģimenes! Ir reizes, kad mēs vēlamies, lai mūsu problēmas vai priecīgās ziņas, jautājumus vai domas uzklausa ne tikai Dievs, bet arī kāds tuvs cilvēks! Draugi ir nepieciešami ikvienam no mums un svētīgākus padomus mēs varam iegūt no tiem, kuri pazīst Dievu un ir Viņu pieņēmuši savā sirdī!

Mums būtu jāmēģina veidot attiecības ar Dieva ģimeni risinot problēmas, ja tādas radušās, nevis jāizbeidz kontakts ar šiem cilvēkiem. Lai attiecības varētu pastāvēt, mums jābūt savstarpējā mīlestībā un cieņā vienam ar otru, pat ja dažkārt tas nemaz nav viegli, arī pie šīm attiecībām ir jāstrādā, lai tās stiprinātu un veidotu ciešākas. Protams, jāmācās gan lūgt piedošana, gan piedot otram. 

Mēs esam tikai cilvēki, mēs kļūdāmies, grēkojam, nogurstam, esam pārslodzē vai pastiprinātos stresa apstākļos. Šādi, apstākļi mēdz mūs atšķirt no garīgās ģimenes, negribas doties uz baznīcu vai jauniešu grupu, negribas atbildēt uz ziņām vai zvaniem, bet atcerieties to, ka attiecības veidojas mijiedarbībā. Mums vienam par otru jārūpējas un jāatgādina par Dieva patieso nodomu mums!

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM