Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Svētruna

Mike Kerzee
Mike Kerzee
Pastor First United Methodist Church Corsicana

Draudzēs vislielākā vajadzība ir pēc kalpojošiem draudzes locekļiem. Gallup aptauja atklāja, ka tikai 10 procenti Amerikas draudzes locekļu ir aktīvi jebkāda veida personīgajā kalpošanā un ka 50 procenti no visiem baznīcas locekļiem nav ieinteresēti kalpot nevienā kalpošanā. Aizdomājies par to! Neatkarīgi no tā, cik daudz draudze veicina iesaistīšanos laju kalpošanā, puse tās locekļu paliek kā skatītāji. Tie ir cilvēki, kuri saka: “Es vienkārši nejūtos uzrunāts, lai iesaistītos.”


Uzmundrinošās ziņas, ko atklāja Gallup, ir šādas: 40 procenti no visiem locekļiem ir izteikuši interesi par kalpošanu, tomēr viņiem nekad nav jautāts vai viņi nezina, kā to izdarīt. Šī grupa ir neizmantotas zelta raktuves! Ja mēs varam mobilizēt šos 40 procentus un pievienot tos pašreizējiem 10 procentiem, kas jau kalpo, mūsu draudzē varētu būt 50 procenti tās locekļu, kas aktīvi darbojas kalpošanā. Vai tu nebūtu priecīgs, ja puse no mūsu draudzes pilnībā būtu iesaistīti kalpošanā?

Vairums mācītāju uzskatītu, ka viņi ir miruši un nokļuvuši jau debesīs, ja kas tāds notiktu.
Lai gan lielām baznīcām ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar mazākām baznīcām, viena lieta, kas man tajās ļoti nepatīk, ir tā, ka talantīgiem kalpotājiem ir viegli paslēpties pūlī. Ja vien viņi neuzņemas iniciatīvu atklāt savu apdāvinātību vai zināšanas, talantīgi draudzes locekļi var sēdēt pūlī katru nedēļu, un jums nebūs ne jausmas, ko viņi spēj paveikt. Tas mani ļoti uztrauc, jo talants, kas stāv plauktā sapūst no tā neizmantošanas. Tā pat kā ar muskuļiem, ja tu tos neizmantosi, tad tu tos zaudēsi.

Tāpēc es vēlos dalīties ar dažām Bībeles patiesībām par kalpošanu draudzē.

1. Katrs ticīgais ir kalpotājs. Katrs ticīgais nav mācītājs, bet katrs ticīgais ir aicināts kalpot. Dievs aicina visus ticīgos kalpot pasaulei un draudzei. Dieva armijā nav brīvprātīgo — viņš mūs visus ir iesaucis dienestā. Būt kristietim nozīmē līdzināties Jēzum. Jēzus teica: “Jo pat Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem” (Marka 10:45 ).

Kalpošana un došana – Kristum līdzīgā dzīvesveida raksturīgākās iezīmes, kas tiek gaidītas no katra kristieša.
Es ticu, ka ikviens kristietis ir radīts kalpošanai (skat. Ef. 2:10), izglābts kalpošanā (skat. 2. Tim. 1:9), aicināts kalpošanā (skat. 1. Pētera 2:9–10), apdāvināts kalpošanai (skat. 1. Pētera 4:10), pilnvarots kalpot (skat. Mat. 28:18–20), pavēlēts kalpot (skat. Mat. 20:26–28), būt sagatavotam kalpošanai (skat. Ef. 4:11–12) , vajadzīgs kalpošanai (skat. 1. Kor. 12:27), atbildīgs par kalpošanu un saņems atalgojumu atbilstoši savai kalpošanai (skat. Kol. 3:23–24).

2. Katra kalpošana ir svarīga. Kristus miesā nav “mazu cilvēku” un nav “nenozīmīgu” kalpošanu. Katra kalpošana ir svarīga. Dievs ir sakārtojis ķermeņa daļas, katru no tām, tieši tā, kā viņš gribēja, lai tās būtu… Acs nevar pateikt rokai: “Tu man neesi vajadzīga!” Un galva nevar pateikt kājām: “Jūs man neesat vajadzīgas!” Gluži pretēji, tās ķermeņa daļas, kas šķiet vājākas, ir neaizstājamas. 1.Korintiešiem 12:18–22

Dažas kalpošanas ir redzamas un dažas ir aizkulisēs, bet visas ir vienlīdz vērtīgas. Mazās kalpošanas bieži vien rada vislielākās atšķirības. Vissvarīgākā gaisma manās mājās ir mazā naktslampiņa, kas neļauj man sasist kāju pirkstus, kad pieceļos, lai naktī izmantotu vannas istabu. Tā ir maza, bet man tas ir noderīgi. (Mana sieva saka, ka mana mīļākā gaisma ir tā, kas iedegas, atverot ledusskapi!)

3. Mēs esam atkarīgi viens no otra. Ne tikai katra kalpošana ir svarīga, bet katra kalpošana ir arī saistīta ar visām pārējām. Neviena kalpošana nav neatkarīga no citām. Tā kā neviena kalpošana nevar paveikt visu, ko draudze ir aicināta darīt, mums ir jāpaļaujas un jāsadarbojas vienam ar otru. Tāpat kā puzzle, katrs gabals ir nepieciešams, lai pabeigtu attēlu. Jūs vienmēr vispirms pamanāt trūkstošo gabalu. Ja viena ķermeņa daļa nedarbojas pareizi, pārējās daļas nedarbojas tik labi. Viena no mūsdienu baznīcā trūkstošajām sastāvdaļām ir savstarpējās vienotības izpratne.
Mums jāstrādā kopā. Mūsu kultūras rūpes par individuālismu un neatkarību ir jāaizstāj ar Bībeles izpratni par savstarpējo vienotību un savstarpējām attiecībām.

4. Kalpošana ir manas FORMAS izpausme. Tas ir, lai izskaidrotu piecus elementus (garīgās dāvanas, sirdi, spējas, personību un pieredzi), kas nosaka, kādai jābūt cilvēka kalpošanai.

Kad Dievs radīja dzīvniekus, viņš katram no tiem piešķīra īpašu zināšanu jomu. Daži dzīvnieki skrien, daži lec, daži peld, daži lien un daži lido. Katram dzīvniekam ir īpaša loma, pamatojoties uz to, kā Dievs tos veidojis. Tas pats attiecas uz cilvēkiem. Katru no mums Dievs ir unikāli izstrādājis vai veidojis, lai veiktu noteiktas lietas.

Savas dzīves gudra pārvaldīšana sākas ar savas formas izpratni. Tu esi unikāls, brīnišķīgi sarežģīts, daudzu dažādu faktoru kopums. Tas, par ko Dievs tevi ir radījis, nosaka, ko Viņš ir paredzējis, lai tu darītu. Tavu kalpošanu nosaka tavs sastāvs. Ja tu nesaproti savu formu, tu galu galā dari to, ko Dievs nekad nav paredzējis vai licis tev darīt. Ja tavas dāvanas neatbilst tai lomai, kuru spēlē dzīvē, tu jūties kā kvadrātveida knaģis apaļā caurumā. Tas rada vilšanos gan tev, gan citiem.
Tas ne tikai dod ierobežotus rezultātus, bet tā arī ir milzīga tavu talantu, laika un enerģijas izšķiešana. Viņš nedotu katram no mums iedzimtas spējas, temperamentus, talantus, garīgās dāvanas un dzīves pieredzi lai pēc tam tās neizmantotu!

Nosakot un izprotot piecus FORMAS faktorus, mēs varam atklāt Dieva nolūkus mūsu dzīvei — unikālo veidu, kā Viņš ir paredzējis katram no mums viņam kalpot.
Runājot par kalpošanu, tava funkcija izriet no tā, kā Dievs tevi veidoja. Dievs ir veidojis tevi kalpošanai kopš tavas dzimšanas. Patiesībā Dievs sāka tevi veidot pirms tavas dzimšanas: Tu, Dievs, izveidoji visas mana ķermeņa smalkās iekšējās daļas un saadīji tās kopā manas mātes vēderā. Paldies, ka padarīji mani tik brīnišķīgi kompleksu! Par to ir pārsteidzoši domāt. Tava meistarība ir brīnišķīga — un cik labi es to zinu. Tu biji tur, kamēr mani veidoji pilnīgā noslēgtībā! Tu mani redzēji, pirms es piedzimu, un ieplānoji katru manas dzīves dienu, pirms es sāku elpot. Psalms 139:13–16 LB

Baznīcas vislabāk glabātais noslēpums ir tas, ka cilvēki mirst, lai sniegtu ieguldījumu ar savu dzīvi. Mēs esam radīti kalpošanai! Draudze, kas to saprot un ļauj katram loceklim izpaust savu formu kalpošanā, piedzīvos pārsteidzošu vitalitāti, veselību un izaugsmi. Guļošais milzis tiks pamodināts, un tas būs neapturams!