Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Sveiciens februārī

Mīļais lasītāj, šis Mātes Terēzas citāts vienmēr uzrunā manu sirdi un aizskar tās katru stīgu. Tas vienmēr liek aizdomāties par manas rīcības un vārdu patiesumu, un to būtību. Jā, mīlēt ir grūti un man vēl ir ceļš, kas ejams.

Māte Terēze ir teikusi, ka
Pienākums bez mīlestības padara īgnu,
Atbildība bez mīlestības padara nesaudzīgu,
Taisnība bez mīlestības padara cietsirdīgu,
Laipnība bez mīlestības padara liekulīgu,
Gudrība bez mīlestības padara nežēlīgu,
Gods bez mīlestības padara augstprātīgu,
Īpašums bez mīlestības padara skopu,
Ticība bez mīlestības padara fanātisku,
Dzīve bez mīlestības ir bezjēdzīga,
Toties dzīve mīlestībā dod laimi un prieku.

Šī mēneša numurā tu esi aicināts ne tikai satikties ar Dievu, bet arī ļauties Viņa milzīgajai mīlestībai, gan saņemot, gan sniedzot to tālāk. Mūsu mērķis ir nemainīgs, tuvoties Dievam. Kas ir Dievs? Mīlestība! Neizsīkstoša, pilnīga, beznosacījumu mīlestība. Visus šī mēneša rakstus caurvij tieši šī mīlestība, tādēļ aicinu tevi atvērt savu sirdi un satvert Dieva mīlestību caur šiem rakstiem! Arī mūs Dievs ir aicinājis mīlēt, un ne tikai ar sajūtām, bet arī ar mūsu rīcību, jo mīlestība ir darbība. Tāpēc aicinu tevi izvēlies mīlēt. Savas sajūtas mēs ne vienmēr varam izvēlēties, bet rīcību gan varam! Šī iemesla dēļ aicinu tevi izvēlēties mīlēt pašam sevi un līdzcilvēkus.

Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo, kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis. / 1. Jāņa 4:15-‬17, ‬19 /