Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Pastorālā vēstule Ukrainas traģisko notikumu gaismā

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu.
Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. /Jāņa ev. 14:27/

Eiropā notiek karš, Krievija ir iebrukusi Ukrainā, kur ir brīva un neatkarīga demokrātija. Karš un vardarbība ir ļaunums, un tie vienmēr nes līdzi nozīmīgus cilvēku zaudējumus. Kristīgā vēsts vērš uzmanību uz samierināšanās ceļu un nekad neaicina uz karu vai vardarbību konfliktu risināšanai.

Sastopoties ar šo ļaunumu, mēs lūdzam par loģiku, kas atšķirtos no tādas, kas balstīta ģeopolitiskā konkurencē. Mēs lūdzam par izmainītām vadītāju sirdīm un prātu, mēs lūdzam par deeskalāciju un dialogu pretstatā vardarbībai un karam. Metodistu Baznīcas Sociālie principi vēsta: Mēs nosodām karu un mudinām uz visu starpvalstu nesaskaņu risināšanu miermīlīgā ceļā. No pirmsākumiem kristīgā sirdsapziņa ir mocījusies ar vardarbības un kara skaudro realitāti, jo šis ļaunums skaidri sagrauj Dieva mīlestības plānus pret cilvēci. Mēs ilgojamies pēc dienas, kad vairs nebūs karu un cilvēki dzīvos kopā mierā un taisnībā.

Mūsu Centrālajā Konferencē ietilpst Ziemeļvalstu, Baltijas un Eirāzijas valstis, tai skaitā Krievija un Ukraina. Kristīgā Baznīca nav nacionālistiska, un mūsu attiecības ar brāļiem un māsām citās valstīs neierobežo nacionalitāte un kultūra. Mums ir dziļas attiecības ar metodistiem Ukrainā un Krievijā, un lai arī mūs ietekmē mūsu kultūra un politiskā realitāte, mēs nekad nedrīkstam tam ļaut kavēt vai salauzt mūsu vienotību Kristū.

Kopā ar apvienotajiem metodistiem Ukrainā mēs esam vienoti lūgšanā par aizsardzību, samierināšanos un mieru. Mēs lūdzam par Ukrainas Apvienotās Metodistu Baznīcas mācītājiem, līderiem un draudzēm; lai Dievs palīdz viņu liecībai par samierināšanos un mieru nest spēku un cerību Ukrainas iedzīvotājiem. Mēs lūdzam par Bīskapu Eduardu Hegaju, kurš ir gan Krievijas, gan Ukrainas Bīskaps, lai Dievs dod viņam gudrību un žēlastību, kas ir nepieciešama viņa kalpošanā un vadīšanā šajos izaicinošajos apstākļos.

Ziemeļu un Baltijas valstu Bīskapa apgabalā Norvēģijai, Somijai, Igaunijai, Latvijai un Lietuvai ir robežas ar Krieviju, un turklāt Latvijai un Lietuvai ir robežas ar Baltkrieviju. Iebrukums Ukrainā, īpaši Baltijas valstīs, rada lielas bažas.

Apvienotie metodisti Ziemeļvalstīs stāv vienoti ar metodistiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, lūdzot par aizsardzību un mieru. Lai Baznīcas liecība par samierināšanos un mieru Kristū dāvā cerību un spēku cilvēkiem Baltijas valstīs.

Nākamnedēļ mēs uzsāksim Gavēņa laiku, kas Baznīcā ir lūgšanu un dvēseles vētīšanas laiks. Es aicinu visām draudzēm iestāties lūgšanās par Ukrainas tautu un par pasaules vadītājiem, kuru spēkos ir pārtraukt karu. Es aicinu visas mūsu draudzes lūgt un gavēt par samierināšanos un mieru pasaulē.  Lai Dievs Savā žēlastībā atver mūsu acis saredzēt to, kas nes mieru, lai Viņš mūs visus pasargā no kara eskalācijas un izplatīšanās, un lai mēs sekotu Viņam Viņa patiesības un miera ceļā.

Lai Kristus ir ar mums visiem.

Bīskaps Kristians Alsteds