Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

INTERVIJA AR – Andri Vainovski

Mēs apkārtējo pasauli uztveram dažādi, jo Dievs ir radījis ikvienu cilvēku unikālu. Mums katram ir savi priekšstati par to kāds ir Dievs un tās, manuprāt, ir brīnišķīgas ziņas. Mēs varam iepazīt Dievu un viens otru caur dažādību! Tādēļ “Bākuguns” ir devusies ceļā pie cilvēkiem, lai iepazītos tuvāk. Savu ceļojumu iesāksim ar mācītāju Andri Vainovski, kurš piekrita intervijai, lai caur viņa pieredzi iepazītu tuvāk Dievu un viņu pašu.

Mēs apkārtējo pasauli uztveram dažādi, jo Dievs ir radījis ikvienu cilvēku unikālu. Mums katram ir savi priekšstati par to kāds ir Dievs un tās, manuprāt, ir brīnišķīgas ziņas. Mēs varam iepazīt Dievu un viens otru caur dažādību! Tādēļ “Bākuguns” ir devusies ceļā pie cilvēkiem, lai iepazītos tuvāk. Savu ceļojumu iesāksim ar mācītāju Andri Vainovski, kurš piekrita intervijai, lai caur viņa pieredzi iepazītu tuvāk Dievu un viņu pašu.

Vai atceries savu pirmo tikšanās reizi ar Jēzu? Kāda tā bija? 
Neatceros precīzi kurā klasē tas notika, bet viss iesākās ar treknu piezīmi dienasgrāmatā. Un šoreiz es patiešām nebiju pie vainas. Atceros, ka lūdzos Jēzum no visas sirds un spēka, lai vecāki mani nebārtu un nesodītu. Un tavu brīnumu! Viss notika tā kā lūdzu – vecāki mani nesodīja. To jau nevar izstāstīt cik laimīgs es kļuvu, jo vētra pār manu galvu izpalika. Pateicos Jēzum ar lielu, lielu paldies. 

Atskatoties uz laiku, kad sāki veidot draudzību ar Dievu, tu varētu teikt, ka Dievs tevi atrada vai arī tu atradi Viņu? 
Dievs atrada mani, jo Viņš mani radīja. Vēlāk es atradu Viņu, jo vienmēr neesmu gājis kopā ar Dievu. 

Pēc savas personīgās pieredzes ar Dievu, kā tu raksturotu Jēzu? Kāds ir Dievs? 
Pēc pieredzes varu teikt, ka Jēzus ir kā vecākais brālis. Viņš ir pamācošs, mīlīgs, tāds uz kuru varu paļauties uz simts un vairāk procentiem. Es cenšos būt paklausīgs Jēzum, bet vienmēr tas neizdodas. Dažkārt gadās izdarīt to, ko nevajadzētu darīt. 

Uzsākot personīgas attiecības ar Kristu tava dzīve kļuva vieglāka vai grūtāka? 
Sākumā lasot Dieva Vārdu – Bībeli, man radās jautājums :” kas tad to visu vispār var izpildīt?”, bet laikam ejot sajutu atbalstu dzīves ceļā no vecākā brāļa. Protams, bija arī tumšākas dienas, tomēr man jāatzīst, ka dzīve kļuva vieglāka kopā ar Dievu. 

Kā Dievs runā ar tevi? Vai vari padalīties ar kādu piemēru no savas dzīves kā tas notiek? 
Ja Dievs ar tevi runā, tad uzklausi Viņu un neej tos ceļus, kas tev ienāk prātā! Reiz ziemā ejot pa taciņu sirdsbalss man sacīja, lai izņemu rokas no kabatām – neizņēmu. Rezultātā smagi kritu, jo nepaspēju izņemt rokas no kabatām. Es domāju, ka sirdsbalsij vienmēr ir jāpaklausa. 

Lūgšana ir viens no mums dotajiem saziņas veidiem ar Dievu. Vai tavuprāt ir nepareizu lūgšanu? 
Es domāju, ka jā. Man personīgi spilgts piemērs tam šķiet romānā “Mērnieku laiki” apraksts par to kā Ķencis lūdz Dievu. Ir daudz grāmatu ar piemēriem. Arī Bībelē ir rakstu vietas, kurās norādītas pat farizeju lūgšanas kā piemēri nepareizajām lūgšanām. Nepareizu lūgšanu ir ļoti daudz, proti, savtīgas un lepnas lūgšanas. 

Tu esi ģimenes cilvēks un reizē mācītājs. Kā tu apvieno vai atdali pienākumus pret ģimeni un pret draudzi? 
Ir dienas, kad vairāk laika veltu ģimenei, un dienas, kad laiku vairāk veltu baznīcai. Tomēr, pie procesiem, kuri saistās ar baznīcas dzīvi, arī ģimene piedalās. Mēs darām to, kas dotajā brīdī ir jādara, palīdzam viens otram un tas ir ļoti jauki.
 
Bībele mums atklāj, ka ikviens cilvēks Dievam ir svarīgs. Vai tev ir kāds priekšstats par to cik vērts ir viens cilvēks Dievam? 
Dievam ikviens cilvēks tiešām ir ļoti, ļoti svarīgs. Es teikšu ļoti vienkāršiem vārdiem – Nopērciet visu pasauli, samaksājot pilnu tās cenu, un jūs uzzināsiet cik vērts ir viens cilvēks Dievam! 

Vai tavuprāt Dievs kaut ko sagaida no cilvēkiem? 
Jā! Dievs sagaida no mums uzticēšanos Viņam. Viņš gaida, lai mēs Viņu godinām, jo Viņš ir mūs radījis pēc Savas līdzības. Dievs tiešām gaida visus atgriežamies pie Viņa! 

Pēc tavām domām, kas būtu jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas uzsākt personīgas attiecības ar Dievu? 
Ja cilvēks tiešām vēlas uzsākt attiecības ar Dievu, viņam noteikti ir jāsāk lūgties un lasīt Bībeli. Es uzskatu, ka šim cilvēkam ir jāņem dalība draudzē un jāatceras ar sev iegūto jauno gudrību neskriet Dievam pa priekšu. Tāpat būs reizes, kad jābūt pacietīgam un jāgaida, lai saņemtu atbildi no Dieva uz sev interesējošo jautājumu. 

“Bākuguns” ir avīze, kura cenšas iepazīt tuvāk Dievu. Varbūt vari padalīties kā tu pieņēmi lēmumu pievienoties avīzes radošajai komandai? 
Jāsaka, ka pateicoties meitai Kristīnei, kura arī ir avīzes radošajā komandā. Kādā jaukā brīdī sākām runāt par laikrakstu, kuru varētu izdot mūsu baznīca. Dzirdot jūsu sarunas par “Bākuguni” negribēju palikt malā, tādēļ pievienojos komandai. 

Evaņģelizācija ir ļoti svarīga. Vai tu saskati “Bākuguni” kā vienu no evaņģelizācijas līdzekļiem? 
Evaņģelizācija tiešām ir ļoti, ļoti svarīga. Un to var īstenot dažādos veidos. Manuprāt, nav svarīgs veids caur ko evaņģelizējam, bet gan tas, ka to darām. 

Ko tu novēlētu mūsu lasītājiem un komandai? 
Lasītājiem es noteikti novēlu ieraudzīt šo bākas uguni straujajā dzīves ceļā. Komandai – izturību un Dieva žēlastību šajā kalpošanā. Manuprāt, ikviens darbs, kuru veicam ir jādara tā, lai tas ir Dievam par godu un par svētību citiem. Man ļoti patīk šis teikums :” Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts!” Es domāju, ja cilvēki neatdod godu Dievam, nav miera virs zemes un nav labs prāts cilvēkiem. Tādēļ visiem novēlu godāt Dievu!