Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

2022. gada janvāris

Neērtās sarunas – šoreiz PAR PIEDOŠANU UN IZLĪDZINĀŠANOS

Jau bērnībā no vecākiem dzirdēju rindas no Svētajiem Rakstiem: „ Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties”(Efeziešiem 4:26). Tas nozīmēja, ka neviens nedrīkst pabeigt dienu un aiziet gulēt, turot dusmas, aizvainojumu vai sliktas domas pret otru. Noteikti bija  jāizlīdzinās ar šo cilvēku. Vārdu izlīdzināties es iemācījos no mammas un tēta.  Tas nozīmē salabt, izlīgt, samierināties, samieroties, saderēt mieru, salīgt mieru, izlīdzināt vainu, salabināties, atlabināt (saskaitušos draugus). Vai ievērojāt, cik daudzos, arī neierastos, vārdos var nosaukt piedošanu? Jo izlīdzināšanās taču ir abpusēja piedošana!

Svētruna

Izdzirdot “Janvāris”, pirmā doma – ziema, sniega gaišums, tikko pavadīta svētku sajūta un reizē kaut kā jauns sākums. Personīgi man katru gadu janvārī sākas jauns dzīves gads, tāpēc šo mēnesi gaidu ar patīkamu satraukumu, tomēr līdzi tam vienmēr nāk arī apziņa, ka vēl viens dzīves gads pagājis, kāda zīmīga pieredze un izaicinājumi paliek aiz muguras.  Katrs sākums reizē ir arī kaut kā nobeigums, no kaut kā atteikšanās.

Vēstures sleja

Es domāju par to, ka arī dievbijīgi ļaudis savās darīšanās bieži vadās no dažāda rakstura pamudināšanām, starp kurām ir arī tīri egoistiskas.  Kopā saņemot, šie iemesli iespaido cilvēku šai vai tai virzienā.  Pieņemsim, mēs lūdzam cilvēkam naudu baznīcas vai lūgšanas nama būvei. Viņš var būt ar mieru dot naudu aiz dažādiem iemesliem. 

Patiesības gaisma

Sagatavo un ietērpies savā garīgajā ietērpā: Vispirms-  patiesības josta. Otrkārt- taisnības bruņas. Treškārt- mūsu kājās ir apavi. Ceturtkārt- ticības vairogs. Piektkārt- pestīšanas bruņu cepure Sestais- nosaukts Gara zobens, kas ir Dieva Vārds.  Pārējās bruņojuma daļas ir aizsargājošas, bet zobens – Dieva Vārds – ir aktīvs ierocis. 

Metodisti pāri robežām

Metodisti pāri robežām - ir sadaļa, kurā iepazīstināsim ar draugiem, kuri aktīvi iesaistās metodistu kalpošanās dažādās pasaules valstīs. Pirmajā intervijā par metodistiem pāri robežām vēlos jūs iepazīstināt ar Chris Greene, kurš man ir kā mentors un ar kuru kopīgi ir bijusi iespēja vadīt tīņu nometnes. Chris ir vairākas reizes bijis Latvijā, un ir arī pārstāvis Wesley Camp valdē.