Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Patiesības gaisma

„Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa.” Jāņa ev.1:1-3 

„Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības.” Jāņa ev.1:14

Domāju mēs visi vismaz reizi dzīvē esam saskārušies ar jautājumu: „Kādēļ Jēzus nāca virs zemes?” Vēl šogad uz šo jautājumu es būtu atbildējusi „mūsu – cilvēku dēļ”, bet iestājoties rudenim es sastapos ar vēl kādu atbildi – „ Dieva dēļ”. Kā es līdz tam nonācu? Pavisam vienkārši, es to izlasīju. Citēju:

 <Pirms vairākiem gadiem es dzirdēju par kādu gadījumu, kas izgaismo patiesību, ka Jēzus krusta nāve atrisina grēka problēmu. Kādai jaunai sievietei nācās stāties tiesas priekšā par braukšanas ātruma pārsniegšanu. Nolasījis apsūdzību, tiesnesis jautāja, vai apsūdzētā uzskata sevi par vainīgu vai nē. Sieviete savu vainu atzina. Tiesnesis nolasīja spriedumu: 100 dolāru naudas sods vai desmit dienas ieslodzījumā. Tad notika kaut kas neparasts. Tiesnesis piecēlās, novilka savu amata tērpu, iznāca priekšā, izņēma maku un samaksāja naudas sodu. Kā tas izskaidrojams? Tiesnesis bija šīs sievietes tēvs. Viņš mīlēja meitu, tomēr bija taisnīgs tiesnesis. Meita bija pārkāpusi likumu, tādēļ tiesnesis nevarēja vienkārši teikt: „Es tevi ļoti mīlu, tādēļ piedodu tev. Vari iet.” Tā rīkodamies, viņš nebūtu taisnīgs tiesnesis un neaizstāvētu likumu. Tomēr viņš tik ļoti mīlēja meitu, ka, atbrīvojoties no amata tērpa, iznāca publikas priekšā un, jau kā tēvs, samaksāja soda naudu.

Šis piemērs palīdz saprast, ko Dievs Jēzū Kristū ir darījis mūsu labā. Mēs grēkojam, un Bībelē ir teikts: „Grēka alga ir nāve.” Lai kā Dievs mūs mīlētu, Viņam bija jāpasludina spriedums: „Nāve!”, jo Viņš ir svēts un taisnīgs Dievs. Tomēr, būdams mīlošs Dievs, Viņš nokāpa no troņa cilvēka Jēzus Kristus veidolā un ar Kristus nāvi pie krusta samaksāja par mums.>no Džoša un Šona Makdauels grāmatas „DIEVS valkāja sandeles… ”165-166lpp.

Šinī pārdomām bagātajā laikā, lai tas ir mums kā stiprinājums, ka Dievs ir Taisns un Mīlestības Dievs vienlaikus.

Dievs, dāvā man ticības liesmu,
Man nevajag daudzas tikai vienu.
Dievs, dedz liesmu sirdī manā,
Tik Tava liesma silda no iekšas uz āru.
Mirdz mans vaigs Tavā priekšā
Kā zvaigžņu ganāmpulks,
Kas nekaunas laistīties Tavā žēlastībā.
Dievs, dedz, dedz mīlestības liesmu uz Tevi,
Lai mani soļi ir droši uz šaurā ceļa.
Jauns sākums ir vecā beigas,
Bet tikai Tavā tuvumā vecie putekļi un pelni
Spēj mirdzēt kā sniegs mēnesnīcā
Un dimanti rotaslietās.
Dievs, iededz paļāvību manī,
lai mūsu domstarpību brīžos
Es spētu Tev piekāpties viegli.

Laura Sudāre