Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Radošā komanda – Liene

Liene Līcīte

Mani sauc Liene Līcīte

  Esmu no Cēsu Metodistu Draudzes. Dievs man ir dāvājis lielisku ģimeni ar trīs bērniem un mīlošu vīru. Svētījis arī ar draudzi. 

Kā es iepazinu Dievu? Dievs mani uzrunāja jau agrā bērnībā. Mani vecāki nav kristieši un neapmeklē baznīcu, bet man jau bērnudārzā bija iespēja mācīties kristīgo mācību, un es zināju, ka tieši to vēlos.  Skolas laikā dažkārt citi bērni mani aicināja sev līdz uz baznīcām, draudzēm, arī tur Dievs turpināja darboties. Tā tas turpinājās arī tad,  kad pārcēlos dzīvot citur. Paskatoties atpakaļ, saprotu, ka Dievs vienmēr ir devis man kādu draugu vai paziņu, kas dotu iespēju vairāk iepazīt Dievu. Slava Dievam, kā Viņš caur citiem strādā, lai atgrieztu ik vienu no mums pie sevis. Nu jau  divus gadus esmu Cēsu draudzes locekle pateicoties savam vīram, kas mani iedrošināja atnākt uz draudzi un vairs nemeklēt apkārt citas. Šajā draudzē beidzot bija tā brīnišķīgā iespēja dzirdēt visu patiesību par Trīsvienīgo Dievu un milzīga svētība iepazīt Jēzu Kristu, kā glābēju un pestītāju, kas patiesi ir uzņēmies visus pasaules grēkus.

Bet Dievs, bagāts būdams apžēlošanā, mūs ir mīlējis Savas lielās mīlestības pēc, Un mūs, kas bijām nomiruši grēkos, ar Kristu ir darījis dzīvus (caur žēlastību jūs esat izglābti), Un līdz uzmodinājis un līdz sēdinājis debesīs iekš Kristus Jēzus, Ka Tas nākamos laikos parādītu Savas žēlastības pārliekam lielo bagātību caur to laipnību pār mums iekš Kristus Jēzus. Jo no žēlastības jūs esat pestīti caur ticību, un tas ne no jums: tā ir Dieva dāvana”

Efesiešiem 2:4-‬8‬‬‬

Šī rakstu vieta mani īpaši uzrunā, jo stāsta par Dieva mīlestību pret mums. Stāsta par to, ka viss, ko Dievs mums dod un dara, ir Dieva dāvana mums! Un to ir jāzina katram! 

Avīzes komandas meitenes uzaicināja mani pievienoties šai misijai. Un es piekritu, jo šī ir lieliska iespēja pagodināt Dievu un ļaut Dievam caur mani uzrunāt citus.