Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas valde

Sveiks, lasītāj, šodien Tu uzzināsi, kas ir Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas (LAMB) valde, ko tā dara un kas ir tās sastāvā. Vispirms tev jāzina, ka LAMB ir viena no Latvijā tradicionālajām kristīgajām konfesijām.

LAMB valde sastāv no astoņiem valdes locekļiem – četriem mācītājiem un četriem lajiem jeb aktīviem kalpotājiem metodistu baznīcā. Šogad, 2021. gada augustā, ikgadējā LAMB konferencē tika veiktas izmaiņas valdes sastāvā. Tagad Metodistu baznīcas valdi pārstāv Superintendents Edgars Šneiders un mācītāji – Andris Vainovskis, Zinta Dzintara un Gunta Grīna-Sologuba, savukārt laju pārstāvji ir LAMB biroja vadītājs Rihards Germans, laju delegāte Ināra Avotiņa, laju vadītāja Baiba Špēra-Špora un es – Laine Guzlēna, svētdienas skolas un jauniešu darba koordinatore. Dažreiz valdes sēdēs pievienojas mūsu vienmēr atsaucīgā grāmatvede Jolanta Bandere, kā arī atsevišķos jautājumos tiek pieaicināti kādi kalpošanu vadītāji vai to pārstāvji.

Ko tad mēs īsti darām? Gribētu teikt, ka sanākam kopā, lai stiprinātu viens otru aizlūgšanās un pavadītu laiku sadraudzībā, bet protams, tā ir tikai maza daļa no tā, ko LAMB valde dara, mēs visi diskutējam, izsakām viedokļus un kopīgi pieņemam svarīgus lēmumus LAMB baznīcas izaugsmei un attīstībai. Dažreiz tie ir pavisam mazi ierosinājumi, bet citreiz tie ir daudz lielāki soļi, kas prasa piepūli dažādās jomās. Valde risina dažādas administratīvās lietas un citus jautājumus, piemēram, kā attīstīties un nest pienesumu mūsu draudzēm.

Sagatavoja Laine Guzlēna