Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Mēs esam Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas izdevums,
kuru veido dažādu draudžu locekļu brīvprātīgais darbs.

Radošā komanda

Mūsu mērķis

Aizsniegt visas paaudzes un ar Svētā Gara vadību palīdzēt “Bākuguns” lasītājiem iepazīt tuvāk Dievu, vienlaikus sniedzot informāciju par Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas (LAMB) aktualitātēm.

Metodisti

Metodisti ir pazīstami kā dziedoša konfesija, kura bauda dzīvi pie Dieva svētībās klātiem galdiem! 

Vārds “metodisti” pirmo reizi izskanēja 18.gs. Tikai toreiz tas tika izteikts zobojoties kā iesauka cilvēkiem, kuri turējās stingri pie savas ticības likumiem. Bet Dievs to izmainīja, jo Viņš ir teicis Savā Vārdā : ” Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu..” (Romiešiem 8: 28) un pārvērta iesauku par konfesiju! 

Divi brāļi – Džons Veslijs (1703-1791) un Čārlzs Veslijs (1707-1788), būdami Anglijas Baznīcas locekļi, Linkolnas koledžā (Oksfordā) ar Dieva palīdzību, izveidoja “Svēto Klubu” jeb “Mazo Grupiņu”. Mazās grupiņas biedri tikās katru nedēļu, lai izkoptu svētu dzīvesveidu. Pieļauju neviens nevarēja iedomāties, ka mazās grupiņas būs atrodamas teju ikvienā konfesijā. 

1968.gadā 23. aprīlī Evaņģēliski Apvienotā Brāļu Draudze un Metodistu Baznīca vispārējā konferencē Dalasā dibina Apvienoto Metodistu Baznīcu. 

Latvijā Metodistu Baznīca savu kalpošanu sāka 1921.gadā un ir viena no astoņām oficiālajām konfesijām Latvijā.

Avīzes izcelsme

“Patiesības Balss”

A. Freibergs, būdams Liepājas evaņģēliskās draudzes mācītājs, martā izdeva pirmo “Patiesības Balss” numuru, kurā sāka iepazīstināt lasītājus ar garīgo atmodu Anglijā, ko veica Dievs caur Džona Veslija sludināšanu. Tāpat Freibergs ievietoja informāciju par plašo Bīskapu Metodistu Brīvbaznīcas veidošanos un tās darbību misijas valstīs.
1919.gads – 1920.gads

“Kristīgs Aizstāvis”

Janvārī Latvijas Bīskapu Metodistu Baznīca uzsāk “Kristīgā Aizstāvja” izdošanu latviešu valodā un A. Freibergs kļūst par tā redaktoru. Diemžēl laikraksta darbība tika apturēta līdz ar Padomju Savienības (PSRS) okupāciju Latvijā.
1921.gads – 1940.gads

“Kristīgais Aizstāvis”

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca (LAMB) izveido pirms kara laika laikraksta pēcteci un par tā redaktoru kļūst mācītājs E.Šneiders. Šneideram kļūstot par LAMB superintendentu avīzes redakciju pārņem mācītāja V.Kalniņa. “Kristīgais Aizstāvis” nav ticis izdots regulāri un atsevišķos tā darbības laika gados ir bijis atšķirīgs izdevumu skaits.
2000.gads – 2018.gads

“Bākuguns”

Augustā Dievs saveda kopā cilvēkus no dažādām Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas (LAMB) draudzēm, kuri izveidoja komandu, lai uzsāktu darbu pie vienota LAMB avīzes izdevuma atjaunošanas. 2021.gada decembrī iznāk pirmais “Bākuguns” izdevums divās versijās : drukas un digitālajā.
2021.gads – līdz Dieva noliktajam laikam