Viena bākuguns ir jūras krastā un otra uz mašīnas, tomēr abas
izgaismojas tumsā un signalizē par ceļā esošo palīdzību.
Šī avīze ir kā bāka, bet pati UGUNS ir Dzīvais Dievs,
jo tikai Dieva Gaisma spēj atņemt cilvēku uzmanību tumsai!
Avīzes “Bākuguns” mērķis ir palīdzēt TEV tuvoties Dievam
un ļaut, lai Viņš tuvojas TEV!

KAS MĒS ESAM

Mēs esam Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas izdevums, kuru veido dažādu LAMB draudžu locekļu brīvprātīgais darbs. Līdzīgi kā iepriekšējais vienotais draudžu izdevums “Kristīgais Aizstāvis” arī šis ir izveidots, lai iepazītu tuvāk Dievu un sniegtu informāciju par LAMB kalpošanu. Mums ir svarīgi, lai šis izdevums ir pieejams ikvienam mūsu esošajam un topošajam draudžu apmeklētājam, tādēļ piedāvājam kā drukas versiju, tā digitālo versiju. Tāpat mums ir svarīgi, lai saturs ir ne tikai pieejams, bet arī saprotams, tādēļ piedāvājam izdevuma tulkojumu krievu un angļu valodās.

Ja esi atradis GAISMU, tad neslēp to, bet DALIES!!!
Jo daudzi vēl maldas tumsā!

Vai tava sirds, tāpat kā mūsējā, deg par Dieva Mīlestības atklāšanu pasaulei?

Jaunākie raksti

Senioru nometne “Prieks Dievā!”

Nometnes programma tika veidota tā, lai pat mazākā aktivitāte būtu saistīta ar nometnes mērķi- ieraudzīt prieku Dieva dotajās lietās mums apkārt. Pateicoties Dievam, tas pavisam noteikti izdevās caur radošām aktivitātēm, sporta spēlēm, lekcijām, svētbrīžiem, pielūgsmes laikiem, dejām un visbeidzot vienkārši caur kopā būšanu.

NEĒRTĀS SARUNAS – Vai vari uzticēties ģimenei, draugiem, savam tuvākajam?

Debesu Tēvs man māca pieņemt cilvēkus tādus, kādi tie ir patiesībā. Vēl vairāk – Dievs man māca savus tuvākos mīlēt, neskatoties uz viņu vārdiem vai darbiem. Māca man nedusmoties, neapvainoties, nenosodīt. Prātā nāca vārdi –
VIENĪGI DIEVS IR UZTICAMS.
Vajadzīga liela drosme, lai paraktos sevī dziļāk un atzītos paši sev, ka neesam balti un pūkaini kā pirmais sniegs. Vai tev un man vienmēr apkārtējie var uzticēties?

Patiesība caur Dieva Vārdu! – Atjauno sevi un savu prātu:

Tava ticība tevī ienāca tajā brīdī, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu par savu Glābēju un Kungu.

LAMB ikgadējās konferences noslēguma Dievkalpojums 21.08.2022.

Kāpēc Pāvils un Sīla to darīja? Jautājums „kāpēc” ir ļoti svarīgs jautājums, kuru uzdot mums pašiem. Kāpēc mēs darām to, ko mēs darām mūsu draudzēs? Pasludinām Labo Vēsti cilvēkiem un dalāmies ko nozīmē būt par kristieti, kā tas ir ietekmējis un veidojis mūsu personīgo dzīvi…

Kur meklēt iedvesmu?

Es slavēju un pateicos Dievam, par Viņa klātbūtni ik vienā lietā un manā lēmumā, bet vai tas patiešām ir tik viegli cik izklausās? Mana atbilde ir – NĒ! Uzticēties Dievam, tādā saspringtā laikā, nemaz nav viegli, rast idejas un domas arī var nebūt viegli, tu vari justies iztukšots, bezspēcīgs, bez vēlmes kaut ko darīt, mēs esam tikai cilvēki, tā mēdz notikt! Taču šis ir tas lūzuma punkts, kad tev jāsaprot, ka bez Viņa palīdzības, savā spēkā, tu nespēsi paveikt daudz.
DIEVS IR IEDVESMAS AVOTS!

tiekoties septembrī..

Draugs, priecīgs vai bēdīgs zini Dievs aicina tevi šodien pieņemt un nostāties uz dzīvības ceļa, kas ir Jēzus Kristus! (Apustuļu darbi 2:28; Jāņa evaņģēlijs 14:6)

Kam kalpo tu?

Dievs atvēra man acis un palīdzēja pieņemt faktu, ka es domāju par problēmu kopš brīža, kad pamostos no rīta, līdz brīdim, kad liekos gulēt. Un pat naktī pamostoties tā ir mana pirmā doma. Lai gan es stāvēju pretī, tomēr vairāk domāju par problēmām, nekā par Bībeles apsolījumiem, kuros stāvēju.

Labi padomi, satiekot bēgļus

Iesākumā es domāju, ka palīdzēšu viņiem, taču pēc kāda laika sapratu, ka tas nebija par MANI, kas palīdz VIŅIEM, bet gan par draudzības, mīlestības un rūpju piedāvāšanu, kā arī cenšanos rast kopīgu ceļu.

Tāšu draudzes locekļu liecības par Dieva klātbūtni, palīdzību, pamācībām

Tieši tā tas arī ir – neizsakāma pateicība, ka no pašām pirmām bērnu dienām man ir mācīta dievbijība. Dievs ar mani ir bijis vienmēr. Viņš mani ir auklējis, piedevis, atjaunojis un devis spēku jebkurā mirklī, stundā vai ilgākā laika sprīdī. Arī pēc vairākiem gadiem, kad biju Viņu aizmirsusi. Jēzus Kristus ir vienmēr mani sargājis – lai Slava un Gods vienmēr Viņam vienīgam.

Kā “Bākuguns” tev personīgi ir palīdzējusi tuvoties Dievam?

*

Kas tu esi? Kam gribi līdzināties?

Bet Dievs arī devis mums brīvu izvēli, kam līdzināties… Vai mēs cenšamies pēc līdzības, kurā esam radīti? Vai arī līdzināmies tiem, kuri netic Dievam? Tik kārdinoši ir pasaules labumi, pasaulīgi tikumi. Jo tā ir vieglāk dzīvot – peldēt pa straumi dzīves laivā ar nosaukumu „VISI DARA TĀ”.

Visi cilvēki uz šīs zemes sastopas ar skumjām

Patiess mierinājums atnāk tikai no Dieva. Dievs zina ik katru tavu nodzīvoto dienu un arī to kuru vēl neesi piedzīvojis!  Vēl jo vairāk Dievs zin visus tavus notikumus, pārpratumus, apstākļus kādos tu esi pašlaik. Viņš saprot tavas ciešanas un sirds sāpes. Viņš jūt tev līdz.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM